Kanta-Häme

Janakkalassa aletaan selvittää koulujen tulevaisuutta

Janakkalan tuleva kasvatus- ja koulutuslautakunta joutuu tuoreeltaan perehtymään eri koulujen tilanteeseen ja tulevaisuuteen.

– Lukiot, Löyttymäki ja erityisopetus otetaan esille, ja jollain tasolla selvitetään koko kouluverkko, luettelee sivistystoimenjohtaja Jouni Wilpola.

Säästöjä koulujen yhdistelystä

Pohjana uusi lautakunta käyttää tänä vuonna tehtyä sivistyspalvelujen strategista selvitystä, jonka laati Audiapron konsultti Esa Kohtamäki.

Yksi selvityksen päätelmistä on, että kouluja yhdistämällä Janakkala saavuttaisi huomattavia säästöjä. Kohtamäki on esittänyt kuvitteellisia vaihtoehtoja siitä, miten kunnan pikkukouluja voitaisiin yhdistellä.

Yksi vaihtoehto olisi yhdistää peräti seitsemän pienintä koulua (Heinäjoki, Leppäkoski, Löyttymäki, Tanttala, Tarinmaa, Virala ja Vähikkälä). Näistä kouluista viidessä on kaksi opettajaa ja kahdessa neljä. Koulujen yhdistäminen vaatisi uutta koulurakennusta Turenkiin.

Näin saataisiin 14-opettajainen koulu, jossa olisi noin 260 oppilasta. Oppilasmäärät luokkaa kohden olisivat 13–23 lasta. Opettajien palkoissa säästettäisiin 200 000 euroa vuodessa, sillä nykyään näissä seitsemässä koulussa työskentelee 18 opettajaa.

Erilaisia kombinaatioita

Myös toisenlaisia kombinaatioita esitetään. Löyttymäen, Tanttalan ja Leppäkosken koulu voitaisiin yhdistää, jolloin tarvittaisiin 1–2 opettajaa vähemmän kuin nykyään. Heinäjoen, Löyttymäen ja Tanttalan koulujen yhdistäminen pudottaisi opettajamäärää kolmella.

Niin ikään selvityksessä tuodaan esiin yhdistetyn päiväkoti-koulun rakentaminen Turenkiin.

Jouni Wilpola korostaa, että selvitys on hyvä keskustelunavaus. Hän uskoo, että kouluverkosta ja nykyisestä 20 oppilaan vähimmäisrajasta nousee ensi vuonna keskustelua.

– Mutta esimerkiksi päiväkoti-koulurakennus ei ole tällä hetkellä ajankohtainen. Se olisi todella hyvä vaihtoehto, mutta akuuttia tarvetta sellaiselle ei nyt ole.

Turenkiin ei olla suunnittelemassa minkäänlaista uutta koulua. Mikäli Turengin koululle tulisi liian ahdasta, sitä voitaisiin laajentaa.

– Mutta sitäkään tarvetta ei tällä hetkellä ole, Wilpola sanoo.

Ei mitään hyvää pikkukoulussa?

Konsultti ei näe pikkukouluissa oikein mitään hyvää. Esimerkiksi yhdysluokkatunteja se pitää erittäin haastavina niin opettajille kuin oppilaillekin.

Jouni Wilpola huomauttaa, että tästä asiasta on toisenlaisiakin mielipiteitä. Joissakin tutkimuksissa on katsottu, että oppilas hyötyy yhdysluokkaopetuksesta.

Heti alkuvuodesta pitää Wilpolan mukaan alkaa selvittää erityisopetuksen tilannetta. Leppäkoskella toimii Haukankallion erityiskoulu, jossa on neljä opettajaa ja 36 oppilasta ala- ja yläasteilla.

Haukankallion koulu tarkasteluun

Erityisopetuksen vaihtoehtoja olisi kolme: erityisopetuksen ryhmien perustaminen ala- ja yläkouluille, erityisoppilaiden sijoittaminen tavallisiin luokkiin tai se, että Haukankallion koulu jatkaa toimintaansa.

– Mikäli Haukankallio jatkaisi, se toimisi tavallaan osaamiskeskuksena. Tämä asia pitää tutkia ripsakasti sen jälkeen, kun saadaan lukiokysymys ratkaistua, Wilpola sanoo.

Lukiokysymys taas tarkoittaa Turengin ja Tervakosken lukioiden hallinnollista yhdistämistä. Toimipisteet jatkaisivat entisissä paikoissaan, mutta lukio saisi yhteisen rehtorin, jonka ei enää tarvitsi vastata yläkoulun johtamisesta.

Lukiouudistus tulee valtuuston päätettäväksi ensi vuoden puolella.

Myös Löyttymäen koulun lakkauttaminen tulee valmisteltavaksi ja päätettäväksi kevätkaudella. Koulun kohtalo näyttää kuitenkin sinetöidyltä, sillä valtuuston hyväksymä ensi vuoden budjetti ei sisällä rahoitusta 15 oppilaan Löyttymäelle enää tulevan kevätlukukauden jälkeen. (HäSa)

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic