Kanta-Häme Janakkala

Janakkalassa nousi haloo jätekuljetusten kilpailutuksesta – Keskiviikkona kunta myönsi yllättävän virheen

Kunnan tapa toimia jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa on herättänyt kiivaita tunteita kuntalaisissa.
Janakkalan kunta avasi yllättäen verkkosivuillaan keskiviikkona jätteenkuljetuksen kilpailutusprosessin kulkua. Hankintapäätöksen salamyhkäisyys on herättänyt hämmennystä kuntalaisissa. Kuva: Anja Filppula
Janakkalan kunta avasi yllättäen verkkosivuillaan keskiviikkona jätteenkuljetuksen kilpailutusprosessin kulkua. Hankintapäätöksen salamyhkäisyys on herättänyt hämmennystä kuntalaisissa. Kuva: Anja Filppula, arkisto

Janakkalan jätteenkuljetuksen kilpailutuksesta ja valintaprosessiin liittyvästä salailusta on noussut kuntalaisten keskuudessa melkoinen haloo Hämeen Sanomien kerrottua asiasta marraskuun lopulla.

Esimerkiksi Facebookin Turenki Rock City (Janakkala) -ryhmässä asiasta on noin 600 kommenttia.

Kunta ei aluksi julkistanut jätekuljetuspäätöstään eli kilpailutuksen voittanutta yritystä. Perusteluksi teknisen toimen talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesala kertoi Hämeen Sanomissa, että kunnan kilpailutuspäätös tulee julkiseksi vasta, kun hankintasopimus on tehty.

Teknisen lautakunnan hankintapäätöksestä oli jätetty sekä oikaisuvaatimus että valitus markkinaoikeuteen. Silloin kunta ei myöskään tiedottanut, että oikaisuvaatimuksen ja valituksen tekijä oli lautakunnan tarjouskilpailun ulkopuolelle jättämä Janakkalan Jätteenkuljetus oy:n yrittäjä Hannu Riihimäki. Hänellä oli neljästä tarjouskilpaan osallistuneesta urakoitsijasta halvin tarjous. Mukana olivat myös Lassila Tikanoja oy, Remeo oy ja Urbaser oy.

Janakkalan kunta: ”Olemme pahoillamme”

Janakkala selvitti Kuntaliiton hallintolakimiesten kanssa urakoitsijavalinnan julkisuutta, jolloin kunnalle selvisi 27.11., että se on tulkinnut väärää lakia.

Tiina Vesala kertoo keskiviikkona Hämeen Sanomille, että kunta tulkitsi hankintapäätöksen julkisuutta hankintalain mukaan, kun sitä olisi pitänyt tulkita julkisuuslain mukaan.

– Olemme pahoillamme, että tämä on meillä väärin tulkittu. Korjasimme asian heti ja julkaisimme tiedon kunnan verkkosivuilla.

– Väärin tulkinta ei liity pelkästään tähän hankintaan, vaan olemme tehneet tätä virhettä ainakin kaksi vuotta. Tämä muuttaa kunnan linjaa kaikilta osin.

Kunta kertoi Kuntaliitolta saamansa ohjeistuksen jälkeen, että kilpailutuksen voitti Urbaser oy ja että oikaisuvaatimuksen ja valituksen teki Janakkalan Jätteenkuljetus.

Syy Janakkalan Jätteenkuljetuksen tarjouksen hylkäämiseen oli lautakunnan mukaan se, että yritys ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia.

Lue myös: Janakkalan Jätteenkuljetus valitti kunnan kilpailutuksesta

Soveltuvuusvaatimuksissa oli vähimmäisvaatimus

Yllättäen keskiviikkona kunta tiedotti omilla verkkosivuillaan, mutta ei medialle, avoimesti kilpailutusprosessin etenemisestä, koska ”prosessi on herättänyt paljon keskustelua.”

Kunnan mukaan soveltuvuusvaatimusten osalta esitettiin vähimmäisvaatimus, jonka mukaan tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava riittävällä tasolla hankinnan kokoon ja laatuun nähden.

Kriteerillä haluttiin varmistaa se, ettei toiminta ole taloudellisesti riskialtista eivätkä jätteet jäisi missään tilanteessa käsittelemättä aiheuttaen pahimmillaan ympäristöongelmia.

Janakkalan Jätteenkuljetus jouduttiin kunnan mukaan jättämään tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska tarjoaja ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia eli tarjouspyynnössä vaadittua AA-luotto-luokitusta.

Tarjouksessaan Janakkalan Jätteenkuljetus on ilmoittanut täyttävänsä edellä mainitut vähimmäisvaatimukset vastaamalla vaatimukseen ”Kyllä.”

Urakkatarjouksen voittaja täytti vaatimukset

Kilpailutuksen teknisestä läpiviennistä vastannut taho Sarastia oy pyysi Janakkalan Jätteenkuljetusta toimittamaan tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten mukaiset asiakirjat.

Tarjoaja toimitti kaikki pyydetyt asiakirjat tarjouspyynnössä esitettyjä hankintalain mukaisia rikosrekisteriotteita lukuun ottamatta annettuun määräaikaan mennessä.

Janakkalan Jätteenkuljetus esitti selvityksensä taloudellisesta tilanteestaan Suomen Asiakastieto oy:n tuottaman Alfa Rating -raportin, jossa yrityksen luottoluokituksen on todettu yksiselitteisesti olevan välttävä B. Yritys ei antanut muuta selvitystä tai raporttia taloudellisesta tilanteestaan.

Sarastian mukaan täsmennyksiä kyseiseen asiaan ei voitu pyytää, koska se olisi katsottu hankintalain vastaiseksi tarjouksen paranteluksi.

Tekninen lautakunta päätti 15.10.2019 valita sopimustoimittajaksi Urbaser oy:n, jonka tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja joka täytti soveltuvuusvaatimukset.

Päätöksen voimaantulo odottaa markkinaoikeuden käsittelyä

Kunta odottaa nyt jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa markkinaoikeuden käsittelyä, koska jätteenkuljettajan valinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen.

Koska kilpailutuspäätös ei ole vielä lainvoimainen, kiinteistöjen jätekuljetukset jatkuvat Janakkalassa entiseen malliin.

Kilpailutuksen taustalla on kunnanvaltuuston päätös 4.6.2018, että jätteenkuljetus hoidetaan kunnan omana työnä. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piti alkaa 1.1.2020.

Hankinnan arvoksi arvioitiin neljälle vuodelle 1,3 miljoonaa euroa. Palvelusopimuksen kesto on viisi vuotta plus vuoden optioaika. Option käytöstä tehdään erillinen päätös kolmen vuoden kohdalla. HÄSA