Kanta-Häme

Janakkalassa on rakennettu ilman lupia

Janakkalassa on aloitettu pari rakennustyötä ilman asiaankuuluvia lupia, ja lisäksi yksi rakentaja on rakentanut pressukatoksen, joka ulottuu osin toisen maalle. Kunnan ympäristölautakunta käsitteli näitä asioita tiistaina.

Yksi mökinomistaja ryhtyi korjaamaan vanhaa heikkokuntoista lomarakennusta Kesijärvellä. Lomarakennus sijaitsi rannan tuntumassa paikalla, johon ei rantakaavan mukaan saa rakentaa.

Mökin korjaus ei onnistunut

Kunnostuksen yhteydessä mökin perustukset kuitenkin pettivät, ja ulkoseinä ja hormi vaurioituivat. Kiinteistön omistaja päätti sitten purkaa rakennuksen, mutta ei hakenut purkamislupaa.

Hän ryhtyi myös rakentamaan vanhan mökin paikalle uutta, mutta ei hakenut rakentamiselle lupaa. Toisaalta hän ei olisi lupaa kaavan takia saanutkaan.

Rakennustarkastaja jätti rakennuspaikalle elokuussa keskeyttämismääräyksen, ja tiistaina kokoontunut ympäristölautakunta piti päätöksen voimassa.

Lautakunta sai myös tiedon siitä, että mökinrakentaja on nyt hakemassa rakentamiselleen poikkeamislupaa kunnan tekniseltä lautakunnalta. Jos poikkeamislupa myönnetään, mökinrakentaja voi hakea sen perusteella myös rakentamislupaa.

Laajennus liian lähelle rajaa

Rakennustarkastaja on keskeyttänyt rakennustyön myös Turengissa. Siellä kiinteistön omistaja on ryhtynyt rakentamaan ilman lupaa laajennusta talousrakennuksen yhteyteen.

Kyseessä on uusi laajennusosa aiemmin puretun puuvajaosuuden paikalle. Laajennus tulee lähemmäksi kuin viisi metriä naapurikiinteistön rajasta. Naapuri on kunta, joten rakentamiseen tarvitaan Janakkalan kunnalta kirjallinen suostumus.

Tässäkin ympäristölautakunta pitää keskeytyksen voimassa ja pyytää selvitystä ennen jatkotoimia.

Toisen maalle ei saa rakentaa

Kolmannessa tapauksessa kiinteistölle on rakennettu varastona toimiva pressurakennelma, joka ulottuu toisen omistamalle maalle. Rakennusvalvonta on kehottanut purkamaan rakennelman, mutta tähän mennessä sitä ei ole purettu.

Tässäkin tapauksessa lautakunta pitää rakennustarkastajan antaman keskeyttämismääräyksen voimassa ja vaatii kiinteistöltä selvitystä asiassa.

Ympäristölautakunta palaa näihin tapauksiin myöhemmin. Se voi esimerkiksi määrätä purkamaan luvatta rakennetut rakennukset ja rakennelmat. (HäSa)

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic