Kanta-Häme

Janakkalassa yritetään kääntää isoa venettä

Janakkalassa ensi vuoden budjetin ja lähivuosien taloussuunnitelman laadinta on ollut tänä syksynä tiukkaa vääntöä.

Kunnanhallitus palautti lautakuntien esityksiin perustuneen ensimmäisen version uuteen valmisteluun lokakuussa, ja viime viikolla budjettia ja suunnitelmaa käytiin läpi vielä kolmena päivänä.

– Lokakuussa kunnanhallitus näki aika yksituumaisesti, että tilanteeseen on pakko puuttua. Muuten suunnitelmakaudella eli vuoteen 2020 mennessä talous olisi painunut peräti 8,3 miljoonaa euroa pakkasen puolelle, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja (sd.).

Joka suunnitelmavuodelle on nyt saatu puristettua säästöjä niin, että vuonna 2020 kunnan taseen kumulatiivisen ylijäämän pitäisi olla 700 000 euroa. Vielä vuonna 2019 kumulatiivinen tulos on alijäämäinen.

– Kaikki toimialajohtajat kampasivat oman alueensa ja esittivät säästöjä. Sillä tavalla niitä sieltä löytyi, sanoo kunnanjohtaja Tanja Matikainen.

– Suunnanmuutosta tässä on lähdetty tekemään, ja se on hidasta työtä. Isoa venettä yritetään nyt kääntää, Löytynoja kuvaa.

Käytännön säästötoimia ovat esimerkiksi henkilöstömenojen pienentäminen, sairaalapaikkojen vähentäminen, vanhainkodin pitkä- ja lyhytaikaisen hoivan paikkojen suhteen muutos ja vanhustyön esimiestehtävien uudelleenorganisointi.

– Ensi vuonna käynnistetään yt-menettely, jonka avulla etsitään ratkaisuja henkilöstömenojen karsimiseen. Tavoite pyritään saavuttamaan ilman irtisanomisia, Löytynoja sanoo.

Säästöohjelmassa on mukana myös koko kouluverkon tarkastelu ja siihen liittyvät suuret, uudet koulukeskushankkeet. Tanja Matikainen kertoo, että niitä ei ollut ensimmäisessä budjettiversiossa mukana olleenkaan.

Kunnanhallitus esittää, että Turenkiin ja Tervakoskelle rakennettaisiin molempiin kokonaan uudet koulukeskukset. Samalla tarveselvityksen yhteydessä arvioitaisiin, mitkä nykyisistä pikkukouluista lakkautetaan.

Erikseen kunnanhallitus kuitenkin linjasi, että Heinäjoen, Tanttalan ja Vähikkälän koulut lakkautetaan elokuussa 2018.

– Niille ei ole taloussuunnitelmassa määrärahoja siitä eteenpäin, Löytynoja sanoo.

Koulujen lakkauttaminen vaatii erillisen päätöksen, vaikka taloussuunnitelma nyt valtuustossa hyväksyttäisiinkin.

Uusien koulujen rahoituksesta ei Löytynojan mukaan ole vielä tehty päätöksiä. Niiden ylimalkainen kustannusarvio on 42 miljoonaa, mutta summa tarkentuu hankesuunnittelun edetessä.

– Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä otetaan kantaa siihen, tehdäänkö koulukeskukset kunnan omaan taseeseen vai esimerkiksi leasing-rahoituksella, Tanja Matikainen sanoo.

Ensi vuoden investointien yhteydessä kunnanhallitus esittää, että Ilveslinnan päiväkoti toteutetaan sittenkin kunnallisena eikä yksityisenä hankkeena.

Reijo Löytynoja sanoo, että Janakkalalla on sama ongelma kuin muilla seudun kunnilla eli väkiluku on kääntynyt laskuun. Hän kuitenkin uskoo, että valmisteilla olevat kaavahankkeet ja uudet asuinalueet sekä koulukeskukset toteutuessaan lisäävät kunnan vetovoimaa.

Janakkalan kunnanhallituksessa budjetista käytiin useita tiukkoja äänestyksiä, ja sama on odotettavissa myös valtuuston budjettikokouksessa 12. joulukuuta. HÄSA

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic