Kanta-Häme

Järjestöjen sote- vastuulta puuttuvat vielä rahat

Sote-uudistus vierittää kolmannelle sektorille lisää vastuuta, mutta vielä ei tiedetä, miten se maksetaan. Näin kertoo Sosiaali- ja terveys ry:n (Soste) pääsihteeri Vertti Kiukas. Soste on sote-alan järjestöjen kattojärjestö.

Kolmannen sektorin, eli järjestöjen ja yhdistysten, toimintaa on rahoitettu pääosin joko Raha-automaattiyhdistyksen (RAY), eli nykyään Veikkauksen, tai kuntien avustuksilla.

Kolmas sektori jakautuu ostettavia palveluita tuottaviin järjestöihin ja Veikkauksen varoista tuettavaan yleishyödylliseen järjestötoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000, joista noin 930 tuottaa palveluita.

Vuoden 2019 sote-uudistuksen takia järjestöt ovat erityisen huolissaan kuntien avustusten heikkenemisestä tai poistumisesta. Iso muutos on, että kumppanuus kunnan kanssa muuttuu yhteistyöksi maakunnan kanssa.

– Monessa kunnassa on ollut yksi alan yhdistys, mutta maakunnassa on monta. Ei maakunta ala kehittää toimintaa monen saman alan yhdistyksen kanssa, Kiukas sanoo.

Hän muistuttaa, että uudistuksen jälkeen kunnille jää vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tässä yhdistyksillä ja järjestöillä on iso rooli.

Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen on huomioitu sote-uudistuksen valmistelussa, mutta ei vielä riittävästi, kertoo hallinto- ja suunnitteluosaston ylijohtaja Raimo Ikonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Kolmannen sektorin mukanaolo sote-uudistuksessa lähti vähän myöhässä liikkeelle, ja nyt vasta selvitetään konkreettisia mahdollisuuksia.

Raimo Ikonen uskoo, että järjestöjen merkittävä rooli kunnissa vahvistuu uudistuksessa. Haasteita tuo se, että jatkossa palveluita tuotetaan sekä kunnille että maakunnille.

Ikosen mukaan järjestöjen pitää nyt organisoitua maakunta-tasolla, jotta ne pääsevät mukaan neuvotteluihin ja osaksi palveluketjuja.

Hallituksen linjauksen mukaan valinnanvapauteen kuuluu se, että ensisijaiseksi hoitopaikakseen saa jatkossa valita maakunnan, yrityksen tai järjestön ylläpitämän sosiaali- ja terveyskeskuksen.

Sosten Vertti Kiukas arvioi, ettei kolmannen sektorin ylläpitämiä sote-keskuksia tule, koska siihen kykeneviä laaja-alaisia järjestöjä ei juuri ole. Hän ei myöskään näe, että kolmannen sektorin vastuu juuri kasvaisi linjauksista huolimatta.

– Mielestäni hallituksen mallissa kasvatetaan yksityisen puolen roolia. Kolmannen sektorin palveluita saatetaan silti valita enemmän, kun palvelusetelit tulevat käyttöön.

Kiukas huomauttaa, että yrityksille tuttu riskien ottaminen on järjestöille vierasta, eivätkä ne voi varautua samaan tapaan tappioihin.

– Jos kukaan ei valitsekaan kolmannen sektorin palveluita, toimijat menevät nurin.

Järjestöt ja yhdistykset tarvitsevat apua sote-uudistukseen valmistautumisessa.

– Kolmas sektori tarvitsee maakunnallisesti tietoa sote-uudistuksen vaiheesta, omasta roolistaan, sekä yhteistyöstä maakunnan kanssa. Myös avustusjärjestelmistä kaivataan lisätietoa, ja käytännön muutostyöhön tarvitaan apua, Vertti Kiukas listaa.

Hänen mielestään Veikkauksen voittovaroista myönnettävien avustusten kohdentaminen järjestöjen sote-valmistautumiseen on välttämätöntä.

Kun rahapeliyhtiöt yhdistyivät vuodenvaihteessa, pelituottoja jäi jakamatta. Muun muassa Soste ry sekä RAY:n silloinen hallitus ovat esittäneet, että osa jakamatta jääneistä varoista tulisi kohdentaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen sote-uudistuksessa.

Veikkauksen varoista on myös suunniteltu Suomen 100-vuotisjuhlavuoden pakettiin avustuksia, joilla tuetaan järjestöjen organisoitumista maakuntatasolla. Lopulliset päätökset avustuksista julkistetaan helmikuun alussa, kun Veikkauksen uusi hakukierros alkaa.

1. tammikuuta Fintoto, RAY ja Veikkaus yhdistyivät uudeksi rahapeliyhtiöksi Veikkaus oy:ksi. Nyt sosiaali- ja terveysjärjestöille pelituotoista myönnettävistä avustuksista vastaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela painottaa, että sote-uudistus ei muuta avustusten jakamisen periaatteita. Veikkauksen avustukset myönnetään jatkossakin vain yleishyödylliseen toimintaan.

Järjestöjen saama avustussumma on Koskelan mukaan koko ajan kasvanut. Vuodelle 2017 RAY esitti myönnettäväksi avustuksia 858 järjestölle yhteensä 317,6 miljoonalla eurolla. Lopullisen avustuspäätöksen tekee edelleen sosiaali- ja terveysministeriö.

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic