Kanta-Häme

Jätehuoltouudistus vähentää roskaantumista

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ehkäisee roskaantumista ja jätteiden epäasiallista käsittelyä.

Näin uskovat Hämeenlinnan kaupunginlakimies Miia Luukko ja ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen, jotka ovat laatineet kaupungin lausuntoa kuntien yhteiselle jätelautakunnalle.

Hämeenlinnan alueella on kiinteistöjä, jotka eivät velvoitteestaan huolimatta ole tehneet sopimusta jätteenkuljetuksesta. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että uudella järjestelyllä kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt saadaan automaattisesti järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

– Lisäksi ympäristönsuojelun kannalta on olennaista, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteastioiden tyhjennykset voidaan järjestää siten, että samalla alueella ei aja useita ajoneuvoja, lausunnossa sanotaan.

Kaupunki haluaa oikaista julkisuudessakin esitettyjä käsityksiä, joiden mukaan kunnallinen jätehuolto poistaisi kiinteistön haltijoiden mahdollisuuden valita ja vaikuttaa jätehuollon hintaan.

– Myös kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asiakas voi valita jäteastian koon ja tyhjennysvälin tarpeensa mukaan kuten nykyäänkin. Kunnan jätetaksan maksut ovat astia- ja tyhjennyskohtaisia, joten tuottamalla vähemmän jätettä voi vaikuttaa maksun määrään.

Hämeenlinna haluaa kiinnittää huomiota jätteenkuljetuksen kilpailuttamiseen, jonka tekee Kiertokapula. Sen mukaan kuljetusalueista tulee tehdä sen kokoisia, että myös pienillä kuljetusyrityksillä on todellinen mahdollisuus osallistua kilpailuun.

– Kiertokapulan on hyvä ennen kuljetusten kilpailutusta selvittää yhdessä kilpailutuksen kriteerit: onko tarkoituksenmukaista käyttää hinnan lisäksi laatukriteerejä? lausunnossa todetaan.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin lausuntoa kokouksessaan ensi maanantaina.

Jätelautakunta aikoo muuttaa Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan, Lopen, Riihimäen haja-asutusalueen ja Hausjärven Mommilan jätteenkuljetuksen kunnan vastuulle.

Kuntien ja kuntalaisten on lausuttava mielipiteensä jätteenkuljetuksen suunnitellusta muutoksesta elokuun loppuun mennessä Hämeenlinnan kaupungin hallinnoimalle yhteiselle jätelautakunnalle. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020