Kanta-Häme

Jätehuoltoyrityksillä kiinnostusta Intian-vientiin

Ympäristöpalveluja tarjoava forssalainen Envor Group oy on kiinnostunut Intian jätehuoltomarkkinoista prosessitoimittajan roolissa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Mika Laine.

– Meillä on valmistumassa Kiinaan iso biokaasulaitos, ja neuvotteluja on käynnistetty myös Intian suuntaan, mutta ne ovat vielä hyvin auki. Olemme kiinnostuneita markkinasta. Potentiaalia siellä on, Laine sanoo.

Jalansija tuo hyötyjä

Mika Laine osallistui tammikuussa Forssan seudun kehittämiskeskus oy:n Intiaan organisoimalle markkinointiselvitysmatkalle, missä oli mukana muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) edustusta.

Nyt kehittämiskeskuksen aloitteesta Hamkissa on alkamassa yhteistyössä Hämeen ely-keskuksen kanssa työvoimapoliittinen kehittämiskoulutus, jonka tavoitteena on edistää alueen jätehuolto- ja ympäristöyritysten vientipyrkimyksiä Intiaan.

– Jos alan yritykset pääsevät vähänkin käynnistämään vientiä tai saamaan jalansijaa Intiaan, se on heille aika merkittävä juttu. Hyödyt moninkertaistuvat, sanoo Hämeen ely-keskuksen koulutusasiantuntija Lea Salminen.

Koulutukseen valitaan 12 soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanutta työtöntä työnhakijaa, jotka laativat yrityksille kehittämisohjelman. Tavoitteena on myös työllistää opiskelijat työssäolojakson jälkeen yrityksiin.

Intiassa innostuttu

Kahdentoista kunnan, muun muassa Hämeenlinnan, omistamassa jätehuoltoyhtiössä Kiertokapulassa ei mahdollista Intia-yhteistyötä pidetä todennäköisenä.

– Vaikea kuvitella, mitä me voisimme sinne antaa. Ehkä tietotaitoa. Ainoa, mitä voisin kuvitella, voisi liittyä jätteiden keräyksen ja käsittelyn organisointiin, sanoo Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

– Suomalaisilla on kannattavia jätehuoltofirmoja, jotka saavat tulonsa keräämällä jätehuoltomaksuja. Tämänkaltaista suomalaista konseptia on toivottu saada toimimaan myös Intiassa, kertoo Forssan seudun kehittämiskeskuksen toimialapäällikkö Juha Pirkkamaa.

Intia tuottaa valtavasti jätettä, jota ei juurikaan käsitellä eikä kierrätetä pienimuotoista muovinkierrätystä lukuun ottamatta.

– Kaatopaikkaratkaisu, joka Suomessa alkaa tulla tiensä päähän, on vielä Intiassa tätä päivää. Suomalaiset pyrkivät Intiassa ratkaisuihin, joita meilläkin on jo käytössä, kuten biokaasun tuotantoon jätteistä, Pirkkamaa sanoo Envor Groupin hankkeeseen viitaten. (HäSa)

Menot