fbpx
Kanta-Häme

Jätekapina saamassa hintalapun

Kunnan järjestämälle jätehuollolle lasketaan hintalappu Lopella konsulttityönä.

– Valtuutetut haluavat tietoa, mitä kunnan pitää hoitaa ja paljonko se maksaa. Parhaassa tapauksessa kuntalaiset saattavat saada palvelut nykyistä halvemmalla, perustelee kunnanvaltuutettu Jarmo Laukkanen (kok.).

Ero Kiertokapulasta ja jätelautakunta Kolmenkierrosta merkitsee, että Lopen kunnan on pystyttävä löytämään yhdyskuntajätteelle uusi osoite. Jäte on pystyttävä toimittamaan hyötykäyttöön ja polttoon.

Kun kiinteistöt nykyään sopivat jätteiden keräilystä suoraan jätekuljetusyrityksen kanssa, jäteauto vie jätteet Lopelta suoraan Ekokemille.

Poltettava yhdyskuntajäte toimitetaan Ekokemin polttolaitokselle Kiertokapulan ja Ekokemin sopimuksen nojalla. Kiertokapula toimittaa Ekokemille koko alueeltaan 80 000 tonnia jätettä vuosittain.

Jäte- ja polttolaitokset on kilpailutettava. Sen hoitaa nyt Kiertokapula omistajakuntiensa puolesta. Eron jälkeen Loppi joutuisi hoitamaan kilpailutuksen itse.

– Sadan kilometrin säteellä on paljon polttolaitoksia esimerkiksi Forssan ja Lahden suunnassa. Haluamme niistäkin selvityksen, Laukkanen toteaa.

Ekokemiltä ei kommentoida, voisiko laitos solmia jatkossa sopimuksen yksittäisen kunnan kanssa. Ekokem ei kommentoi liikesuhteitaan nykyisten tai mahdollisten asiakkaiden kanssa.

Lahti Energian tuotantojohtaja Hemmo Takala pitää kohtuullisen mahdottomana tilannetta, että yksittäinen kunta lähtisi toimittamaan yhdyskuntajätettä polttolaitokselle.

– Ainakin Kymijärven voimalaitoksella sopimukset ovat täynnä ja meillä on ylitarjontaa jätepolttoaineesta. Tilanne tuntuu olevan samankaltainen muuallakin, Takala arvioi.

Jätteen esikäsittely korostuu Kymijärven voimalassa, joka toimii kaasutusperiaatteella.

Lahden lähinnä sähköntuotantoon keskittyvän voimalaitoksen laatuvaatimukset ovat arinalaitoksia tiukemmat. Arinapolttoon vastaanotetaan kotitalouksissa esilajiteltua jätettä.

Kunta ei maksa Kiertokapulalle jätehuollosta. Kiinteistöjen omistajat solmivat jätteiden kuljetussopimuksen yrittäjän kanssa ja maksavat jätemaksun suoraan kuljetusyrittäjälle. Yrittäjä taas maksaa Kiertokapulalle toimittamastaan jätteestä. Kiertokapula maksaa Ekokemille jätteiden käsittelystä.

Lopen eropäätös johtuu jätekuljetusten uudelleen järjestelystä. Jätelautakunta on päättänyt, että Kiertokapulan alueella kunnat kilpailuttavat jätteenkuljetuksen.

Kiinteistöjen omistajat eivät siis enää voi käyttää esimerkiksi Lopella toimivaa yrittäjää, jollei tämä voita alueellaan kilpailutusta.

Poliitikot perustelevat eroa halulla turvata paikallisten yrittäjien asema, jottei jätteidenkuljetus siirry isoille valtakunnallisille tai monikansallisille yrityksille.

Samaa henkeä on Janakkalassa, joka odottaa Lopella tehtävää selvitystä ennen kuin ryhtyy päättämään eroamisesta.

Eron jälkeen Loppi tarvitsee kuntaan uuden jätehuoltoon organisaation, jota ylläpidetään asukkailta perittävillä jätemaksuilla.

Vaikka kunta saa erotessaan Kiertokapulan osakkeista korvauksen, Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkisen mukaan kertakorvaus ei riitä vuosittaisten uusien menojen kattamiseen.

Jätehuollossa ole kysymys vain yhdyskuntajätteiden keräilystä.

Roska-astian tyhjennys ja jätteen toimitus eteenpäin on vain osa kokonaisuutta. On ratkaistava, miten kunnassa keräillään hyötyjätteet ja ongelmajätteet. Minne ne toimitetaan?

– Kiertokapulan hyötyjätepiste Lopen kunnan varikolla poistuu ja kunnan on ratkaistava palvelu jatkossa itse, Kari Mäkinen toteaa.

Laki edellyttää alueellisten vastaanottopaikkojen järjestämistä. Lisäksi laki edellyttää jätteiden erilliskeräystä ja hyötyjakeiden erottelua ja kierrätystä.

Polttoon toimitettavan jätteen on täytettävä polttolaitoksen asettamat laatuvaatimukset.

Jos jätekuormissa on sinne kuulumatonta jätettä, siitä voi joutua maksamaan lisämaksua. Kiinteistöissä syntyvä jäte on siis lajiteltava tarkkaan ja jätteen laatua on valvottava kunnassa.

– Kunnalla on oltava vähintään yksi jätehuollosta vastaava virkamies, Kari Mäkinen sanoo.

Lopen oma kunnallinen jätehuolto lakkautettiin vuonna 1993, kun kunta liittyi Kiertokapulan osakaskunnaksi.

Jätehuollon kunnalle aiheuttamat kustannukset on tarkoitus selvittää tämän vuoden loppuun mennessä.

– Kun näemme kokonaisuuden, näemme, mikä on asukkaiden kannalta pitkällä aikavälillä paras ratkaisu, Jarmo Laukkanen painottaa. HÄSA

Menot