Kanta-Häme

Jätekuljetukset taas puntarissa

Hämeenlinnan seudulla sekä Pohjois-Uudellamaalla toimiva yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto valmistelee sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän järjestämistä keskitetysti. Käytännössä tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että kaivot tyhjennettäisiin kalenteriin merkityn aikataulun mukaisesti, ei enää esimerkiksi omakotitalon omistajan tarpeiden mukaan.
 
– Aivan järjestön ajatus. Kaivot eivät täyty kalenterin mukaan, vaan kiinteistön vedenkäytön mukaan. Vain kiinteistön omistaja tietää tyhjennystarpeen. Ei voi olla mitenkään järkevää ja taloudellisesti kannattavaa tyhjentää tyhjiä kaivoja, yrittäjä Veijo Känkänen Hämeenlinnasta sanoo.
 
Vastaavasti kaivot voivat tulvia yli äyräitten, kun jätevesimäärä on suurempi kuin aikatauluttaja on arvioinut.
 
Keskitetyssä järjestelmässä palvelut kilpailutettaisiin keskitetysti, kuluttaja-asiakas ei voisi vaikuttaa enää siihen, mikä yritys kaivot tyhjentää.  Alueen kunnista Mäntsälä on asettunut hanketta vastaan. 
 
Alan pienempien yrittäjien pelkona on, että kokonaisuuden haltuunsa saava yritys ostaa pienemmiltä yrittäjiltä vain hajakeikkoja, jolloin satojen tuhansien eurojen auto- ja laiteinvestoinnit tuottavat vain tappiota. 
 
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että osa alan yrittäjistä lopettaa.
 
– Yrittäjän näkökulmasta keskitetty järjestelmä tarkoittaa sitä, että tällaisen kahden auton yritys voi lyödä pillit pussiin ja työntekijät saavat etsiä uusia töitä. Viisikymppistä yrittäjää ei se vaihtoehto kiehdo, kun on aikoinaan ottanut yrittäjäriskin ja toiminut sen vaatimalla tavalla, Veijo Känkänen jatkaa.
 
Hän epäilee, että iso toimija ostaa pienemmiltä yrittäjiltä vain hajakeikkoja, jolloin kalusto seisoisi osan ajasta käyttämättömänä.
 
Paikallinen yrittäjä näkee keskitetyssä järjestelmässä myös kuntien kannalta yhden peikon, kun toimijaksi voi valikoitu myös kansainvälinen toimija.
 
– Kunnan järjestelmässä jäävät kunnilta yrittäjien ja yrityksessä toimivien työntekijöiden maksamat veroeurot saamatta. Tämähän on nähty jo monella muulla toimialalla, Känkänen pohtii.
 
Yrittäjäpariskunta Arja ja Veijo Känkänen ihmettelee myös hankkeen valmistelua.
 
– Nyt julkisuuteen laitetussa arviointipaperissa sanotaan lautakunnan pyytäneen selvityksiä 48:lta lautakunnan toimialueen yritykseltä, mutta vain kahdeksan vastasi. Meille kyselyä ei ole viranomaisilta tai lautakunnalta koskaan tullut, kuten ei myöskään mitään muutakaan tietoa esimerkiksi kuulemistilaisuuksista, Arja Känkänen ihmettelee.
 
Myös lehti-ilmoituksissa kerrottu nettiosoite arvioon perehtymistä varten oli alkuun väärä, mutta siitäkään virhettä ei korjattu ennen kuin yrittäjä otti yhteyttä virallisen kuulutuksen antajaan. Kuluttajille uutta nettisoitetta ei ole kerrottu uudella kuulutuksella.
 
Varsinais-Suomessa luovuttiin äskettäin vastaavasta keskittämishankkeesta. Kolmen kierron toiminta-alueen lausuntokierros päättyy toukokuun 8. päivä. Tämän jälkeen asia menee päätöksentekoprosessiin.
 
”Yrittäjät näyttävät palvelevan hyvin”
Lautakunnan alustavan arvion perusteella on todettu, että jätelaissa määrätyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyty, ja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksissa tulee siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.
 
Samassa arviossa kuitenkin todetaan, että ”kunta voi päättää, ettei kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita ja vähän kuljetettavaa”.
 
Veijo Känkäsen mukaan yksityisyrittäjä menee kaikkialle sinne, minne kuorma-autolla vain pääsee.
 
Samassa arviossa todetaan, että ”jätteen kuljetuspalveluja on tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin”.
 
Arvio jatkuu: ”Kuljetusyrittäjät näyttävät pitävän tärkeänä palvella asiakasta mahdollisimman hyvin, mikä on asiakkaan kannalta erittäin tärkeää.”
 
Ongelmana nähdään muun muassa usean yrittäjän toiminnan päällekkäisyydestä syntyvät tie- ja päästöhaitat. Arviossa todetaan nykyisen järjestelmän olevan päällekkäisyyksien vuoksi tehoton ja kallis.
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) arvioi puolestaan omassa lausunnossaan, ettei keskitetty järjestelmä alenna kustannuksia. ”Kokonaishinnat kohoavat, koska keskitetyssä järjestelmässä toimitaan aikataulun mukaan.” 
 
Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 12 kunnan yhteislautakuntana. Mukana olevat kunnat ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.
 

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic