Kanta-Häme

Jätekuljetuksista toivotaan mielipiteitä

Kuntalaisilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä siitä, onko jätteenkuljetusjärjestelmää muutettava.

Jätehuoltokoordinaattorin tekemän selvityksen perusteella yhdyskuntajätteen kuljetukset tulisi järjestää kunnan hoitamana Hämeenlinnassa, Hattulassa, Janakkalassa, Lopella, Riihimäen haja-asutusalueilla ja Hausjärven Mommilassa. Yhdyskuntajätteillä tarkoitetaan kuiva-, seka- ja biojätteitä.

Nykyään jokainen voi valita itse jätekuljetusyhtiönsä.

Jätelautakunta päätti asettaa selvityksen näytteille ja kommentoitavaksi. Varsinaisesti järjestelmän muuttamisesta tai nykyisessä pitäytymisestä päätetään lautakunnassa syksyllä.

Jos muutos hyväksytään, nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä lakkaa toimimasta aikaisintaan kolme vuotta päätöksen tekemisestä, mutta viimeistään huhtikuun lopussa vuonna 2017.

Selvityksessä lähdetään siitä, että jätehuoltoviranomaisen tulee kohdella kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti, ei vain keskustan asukkaita.

Selvitys on näytteillä palvelupiste Kastellissa ja kaupungin verkkosivuilla. Mielipiteet tulee jättää 30.8. mennessä. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic