Kanta-Häme

Jätelautakunta vaatii kierrätyspisteet kuntoon

Tyhjentämättömät jätepisteiden kierrätysastiat ympäristöön kipattuine roskineen ovat koko alkuvuoden kiukuttaneet hämeenlinnalaisia. Ympäristötoimiston puhelimet ovat soineet kuumina.

Kiertokapulan 12 kunnan jätelautakunta Kolmenkierto aikoo vauhdittaa ongelmien ratkaisua pyytämällä selvitystä tilanteeseen pakkausjätteen keräyksestä vastaavalta Rinki oy:ltä, Paperinkeräys oy:ltä ja vielä toimintaa valvovalta viranomaiselta eli Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Tämän vuoden alusta tuottajat ovat olleet vastuussa pakkausjätteen keräilystä, jonka käytännössä hoitaa valtakunnallisesti Rinki oy.

Kunnilla olisi mahdollisuus täydentää keräilyä, mutta Kolmenkierto päätti lokakuussa, ettei täydentäviä kierrätyspisteitä ainakaan toistaiseksi järjestetä.

Lautakunta päätti, että jätehuoltoviranomainen ja Kiertokapula seuraavat Ringin keräyksen toteutumista ja keräysverkoston riittävyyttä. Ringin keräystä täydennetään myöhemmin, mikäli sen keräysverkosto ei ole riittävä ja pakkausjätteen täydentävän keräyksen kulut pystytään esimerkiksi ekomaksulla kohdentamaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Rinki ei saanut verkostoa valmiiksi tammikuuhun mennessä eikä pystynyt käynnistämään keräystä. Kiertokapulan alueella ongelmia lisää, että asukkailta katosi iso osa totutuista keräyspisteistä ja osa jäljelle jäävistä vaihtaa paikkaa.

Ringin on tarkoitus perustaa 102 pistettä, kun Kiertokapulalla niitä oli 260. Uuden pisteet sijoitetaan liikekeskuksiin ja isojen markettien yhteyteen.

Nyt jätelautakunta odottaa Ringiltä vastausta siihen, milloin aluekeräyspisteverkosto on valmis. Sen piti olla valmis vuoden alkuun mennessä, mutta työ on edelleen kesken. Ringin nettisivuilla kerrotaan verkoston valmistuvan heinäkuussa.

Ringin odotetaan selvittävän myös, miksei jäteastioita tyhjennetä riittävän usein. Samoin yrityksen odotetaan kertovan, miten keräyspisteet pidetään siisteinä.

Rinki on myös perustanut keräyspisteitä ennen kuin yritys on hakenut asianmukaista perustamislupaa. Myös tiedottamisessa on puutteita.

Paperinkeräys oy:kin joutuu selvittämään omien keräyspisteidensä siistinä pitämistä, vanhojen metallin- ja lasinkeräysastioiden kylttien poistamista sekä astioiden merkintöjen selkiyttämistä.

Pirkanmaan ely-keskukselta taas odotetaan tietoa, miten keskus valvoo pakkausjäteasetuksen vähimmäisvaatimusten toteutumista ja keräysverkon aikataulua. Keskukselta odotetaan myös kannanottoa epäkohtiin, joita verkoston perustamiseen on liittynyt jätelautakunta Kolmenkierron alueella.

Kiertokapulan alueen 12 kunnan jätelautakunta Kolmenkierto käsittelee ongelmaa ensi viikolla kokouksessaan. HÄSA

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic