Kanta-Häme

Jätelietteen kuljetus myös keskitetysti

Myös kiinteistöissä syntyvä sako- ja umpikaivolietteen kuljetus tulee keskitetysti kilpailuttaa Kiertokapulan toimialueen kunnissa.

Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen esittää tiistaina yhteiselle jätelautakunnalle tämän suuntaisen arvion lietteen kuljetuksen kilpailuttamisesta.

Lautakunta todennäköisesti pyytää jätehuoltokoordinaattorin arvioista jäsenkuntiensa lausunnot. Päätösehdotus tulee nähtäville huhtikuun ajaksi aina 9. toukokuuta saakka.

Edellytykset eivät täyty

Missään yhteisen jätelautakunnan kunnista sako- ja umpikaivojen lietekuljetukset eivät ole keskitettyä toimintaa.

Kiinteistönhaltijat ovat voineet hankkia kuljetuksen itse samaan tapaan kuin joissakin kunnissa, esimerkiksi Hämeenlinnassa, jätteenkuljetus on järjestetty näihin asti.

Nyt jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen tulkitsee vuonna 2012 voimaan tullutta jätehuoltolakia niin, etteivät sen määräämät edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyty.

Siksi kunnan on järjestettävä sako- ja umpikaivojen lietteen kuljetuksista keskitetty kilpailutus. Perustelu on sama kuin jätteenkuljetuksessakin.

Sivutoimisia yrittäjiä

Jätelautakunnan puheenjohtaja Juha Tuomi (kok.) arvioi, että jätelietteen kuljetus koskee paljon harvempia kiinteistöjä kuin jätteenkuljetus.

– Lähinnä maaseudulla sellaisia asuintaloja ja vapaa-ajanasuntoja, jotka eivät ole viemäriverkossa ja joiden jätevedet menevät sako- tai umpikaivoon.

Esitys koskee myös alan yrittäjiä, jotka usein ovat sivutoimisia.

– Esimerkiksi maanviljelijöitä, joilla on ns. paskatykki ja imujärjestelmä.

Tuomi ei vielä käy veikkaamaan, tuleeko jätelietteen kuljetuksesta samanlainen periaatteellinen kiista kuin jätteenkuljetuksesta.

Yhteinen jätelautakunta päätti jonkin aikaa sitten, että jätteenkuljetukset on kilpailutettava niissä kunnissa, jotka eivät vielä ole siirtyneet keskitettyyn järjestelmään.

Päätöksestä on tosin valitettu hallinto-oikeuteen.

Kiertokapulan ja samalla jätelautakunnan toimialueeseen kuuluu 12 kuntaa: Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.