Kanta-Häme

Jätepisteiden siivon pitäisi parantua

Suomen Pakkauskierrätys Rinki oy saa kierrätyspisteiden koko verkostonsa käyttöön heinäkuun loppuun mennessä. Jätelautakunta pyysi huhtikuussa selvitystä jätepisteistä Rinki oy:ltä. Jätelautakunta halusi Rinki oy:ltä vastauksen siihen, milloin kierrätyspisteiden koko verkosto on käytössä.

12 kunnan jätelautakunnan Kolmenkierron alueella on tällä hetkellä käytössä 88 kierrätyspistettä. Alueella pitäisi olla uuden pakkausjäteasetuksen mukaan vähintään 102 keräyspistettä. Kierrätyspisteiden ylikuormitus ja huono siivo ovat herättäneet Kanta-Hämeessä keskustelua vuoden vaihteesta lähtien.

Roskaamisesta ja astioiden täyttymisestä on tullut runsaasti palautetta jätehuolto- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Vuoden vaihteessa pakkausjätteen keräyksessä siirryttiin tuottajavastuuseen uuden pakkausjäteasetuksen mukaisesti. Tuottajavastuuseen siirtyminen tarkoittaa sitä, että pakkausjätteiden kierrätys siirtyi kunnilta Suomen Pakkauskierrätys Rinki oy:lle.

Rinki oy ei kuitenkaan saanut keräyspisteiden verkostoaan valmiiksi ajoissa. Pakkausjäteasetuksen mukaan Rinki on velvoitettu ylläpitämään vähintään 1 850 keräilypistettä. Sen lisäksi kunnat voivat järjestää täydentävää keräilyä. Hämeenlinnan jätehuoltokoordinaattorin Satu Ala-Könnin mukaan jätelautakunta päätti viime syksynä, että täydentävää keräystä ei kuntien jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan alueella järjestetä.

– Täydentävän keräyksen järjestämisen kustannuksia ei voida kattaa oikeudenmukaisesti. Se on valitettavaa, että palvelutaso on heikentynyt, Ala-Könni sanoo.

Rinki oy:n kehityspäällikkö Pia Vilenius myöntää, että vajaakapasiteetti on aiheuttanut Hämeenlinnan seudulla ylikuormitusta osassa käytössä olevista kierrätyspisteistä. Vileniuksen mukaan kierrätyspisteiden tilanne kohenee kesän aikana.

– Kaikki lain edellyttämät ekopisteet ovat käytössä heinäkuun loppuun mennessä, Vilenius sanoo.

Jätelautakunta pyysi selvitystä myös Paperinkeräys oy:ltä sekä Pirkanmaan ely-keskukselta. Paperinkeräys oy:ltä jätelautakunta pyysi selvitystä käytöstä poistetuiden keräyspisteiden kunnosta. Paperinkeräys oy hallinnoi käytöstä poistettuja lasin, metallin ja kartongin keräyspisteitä. Ihmiset ovat jatkaneet lasin ja metallin tuomista näille pisteille, vaikka niissä kerätään enää paperia.

Selvityksessään Paperinkeräys oy kertoo, että käytöstä poistetuilla pisteillä on selkeät ilmoitukset ja lisäksi niiden kannet on ruuvattu kiinni. Käytöstä poistetut pisteet on tarkoitus ennen pitkää viedä pois.

Jätelautakunnalla ei ole toimivaltaa määrätä sanktiota, jos pakkausjäteasetuksen vaatimukset eivät toteudu. Tuottajavastuun valvova viranomainen on Pirkanmaan ely-keskus. Siksi jätelautakunta pyysi ely-keskukselta selvitystä, miten se valvoo jäteasetuksen toteutumista.

Ala-Könnin mukaan ely-keskus kertoo selvityksessään saaneensa säännöllisesti tietoa kierrätyspisteiden verkoston rakentumisesta. Selvitykset annetaan tiedoksi jätelautakunnalle 9. päivä kesäkuuta. HÄSA

Päivän lehti

14.8.2020