Kanta-Häme

Jätevesi voi pian lämmittää taloja

Jätevedenpuhdistamoilta valuu jokiin paitsi puhdistettua jätevettä myös lämpöä. Riihimäkeläinen insinööri ja kunnallispoliitikko Hannu Nokkala ihmettelee, ettei ympäristölainsäädäntö vielä aseta velvoitteita lämmön eikä syntyvien metaanikaasujen hyötykäytölle. Päästöille on normit, muttei energialle.

– Energian talteenottoon vasta heräillään. Olen varma, että jo lähitulevaisuudessa pientenkin puhdistamojen metaanilla tankataan jakeluautoja ja lämpöä hyödynnetään kaukolämpönä, arvioi Nokkala.

Nokkala esitti jo pari vuotta sitten, että Riihimäen jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnitteluun kytketään myös energian hyötykäytön selvittäminen. Siihen ei kuitenkaan tuolloin ryhdytty.

Puhdistamo tulee käyttämään osan syntyvästä metaanista sähköntuotantoon omaan käyttöönsä, mutta Nokkala pitää hyötysuhdetta heikkona.

Riihimäen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Rämö ei usko, että puhdistamolla kannattaa tuottaa kaukolämpöä. Puhdistamo on kaukana kaukolämpöverkon putkistosta eikä lämmölle ole tarvetta.

Rämö toteaa, että Riihimäen kaupungilla on Ekokemin kanssa parinkymmenen vuoden sopimus kaukolämmöstä. Ekokemin jätevoimaloiden tuottama lämpö on halpaa ja sitä riittää Riihimäen tarpeiden lisäksi myös Hyvinkäälle.

Puhdistamolla hukkaan joutuvan ylijäämäenergian hyötykäytön kannattavuus tullaan kuitenkin nopeasti selvittämään, lupaa kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen. Kaupunki omistaa sekä kaukolämpöyhtiön että vesilaitoksen, joiden kummankin hallituksessa kaupunginjohtaja on mukana.

Paroinen kiinnostaa Eleniaa

Mätänemisprosessissa syntyvää metaania hyötykäytetään jo laajasti. Jätevesien sisältämän lämmön talteenoton hyödyntäminen sen sijaan on vasta lähtökuopissa.

Hämeenlinnan seudun vesi on selvittämässä yhdessä Elenia Lämmön kanssa, voidaanko jäteveden lämpöä käyttää hyödyksi.

Akaassa Toijalan puhdistamolla lasketaan parhaillaan, voidaanko laitosalueen lämmitysöljy korvata lämpöpumpun tuottamalla energialla. Rakentamispäätöstä ei vielä ole tehty, mutta toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo rakentamiseen varatun jo tälle vuodelle rahat.

Myös Hämeenlinnan Paroisten puhdistamolla selvitellään lämmön talteenoton kannattavuutta.

– Syntyvää metaania hyödynnetään jo Paroisten puhdistamoalueella, jossa koko alueen kiinteistöt lämpiävät kaasua polttamalla, Heinonen toteaa.

Kolme laitosta kärjessä

Espoossa valmistuu tänä vuonna Suomenojan jätevedenpuhdistamolle 40 megawatin lämpöpumppulaitos, joka ottaa puhdistusprosessin läpikäyneestä 300 000 asukkaan jätevedestä vuosittain kaukolämpöverkkoon 300 gigawattituntia energiaa. Se riittää 15 000 omakotitalon vuotuiseen lämmitykseen.

Turussa ja Helsingissä puhdistamot tuottavat lämmön lisäksi kesäaikaan kaukojäähdytystä, jolloin verkon kannattavuus kasvaa. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020