Kanta-Häme

Jätevesimaksu nousee Hämeenlinnassa syksyllä

HS-vesi joutuu parantamaan jätevesien typenpoistoa Paroisten puhdistamolla Hämeenlinnassa. Tämä aiheuttaa jätevesimaksuun joidenkin senttien hinnankorotuksen kuutiota kohti.

Vesiyhtiön toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo, että puhdistamolle pitää rakentaa laitteisto, jolla jäteveteen voidaan syöttää metanolia. Puhdistamon biologisessa prosessissa käytettävät mikrobit hyödyntävät metanolin ravintonaan ja pystyvät siten toimimaan nykyistä tehokkaammin.

Heinosen mukaan metanolilaitteisto ei ole kovin kallis, mutta päivittäin veteen sekoitettavasta 200-400 litrasta metanolia kertyy kustannuksia.

– Laitteiston rakentaminen vie pari kuukautta. Sen jälkeen keräämme käyttökokemuksia ja syksyllä tiedämme, paljonko metanolia tarkalleen kuluu ja mikä sen käytön vaikutus puhdistustulokseen ja kustannuksiin on, hän sanoo.

Mikäli metanolin lisäämisellä ei päästä toivottuun lopputulokseen, edessä on huomattavasti isompia ja kalliimpia investointeja. Niitä tuskin kuitenkaan tarvitaan.

Hänen mukaansa metanoliaseman rakentaminen ei ole HS-vedelle dramaattinen asia. Laitoksesta on jo olemassa suunnitelmat ja rakennustöihin päästään nopeasti.

Kysymys on säiliöstä ja putkistosta, jonka kautta metanoli syötetään jäteveteen prosessin eri vaiheissa.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen

Puhdistamon lupaehtojen mukaan typen poistotuloksen pitää olla 60 prosenttia vuosikeskiarvona mitattuna. Heinosen mukaan nyt puhdistustulos on 55-58 prosenttia.

Puhdistamon lupaehdot on määrätty vuonna 2005. HS-vesi oli pyytänyt Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta typen puhdistusvaatimuksen alentamista 40 prosenttiin. Virasto ei tähän suostunut ja HS-vesi valitti Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Timo Heinosen mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole tarkoitus valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

– Asiasta ei ole päätöstä, mutta en jaksa uskoa, että valitamme.

Sinilevä ottaa typpeä ilmasta

Typen poistaminen Vanajaveteen laskettavasta jätevedestä vähentää ympäristökuormitusta. Aivan yksiselitteinen asia ei kuitenkaan ole.

Vanajavedessä ja Vanajanselällä on runsaasti hajakuormituksena luonnosta ja pelloilta tulevaa fosforia. Jätevedenpuhdistamolta sitä tulee hyvin vähän, eikä fosforinpoistoa voida Heinosen mukaan enää tehostaa.

Runsas fosfori ja samanaikainen typen väheneminen suosivat sinilevää, joka loppukesäisin rehottaa ajoittain runsaina lauttoina Vanajanselällä.

Sinilevä pystyy ottamaan tarvitsemansa typen ilmasta, toisin kuin muut vedessä elävät levät ja kasvit. Se siis pärjää mainiosti runsasfosforisessa ja vähätyppisessä vedessä ja sen valta-asema paranee.

Mainos