Kanta-Häme

Jätevesineuvonnalle tukea haja-asutusalueilla

Hämeen ely-keskus on myöntänyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykselle 135 000 euroa avustusta haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan.

Neuvontatyö käynnistyy tänä keväänä ja kestää noin vuoden. Neuvontaa annetaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueilla.

Tavoitteena on antaa ilmaista neuvontaa yhteensä noin 700 haja-asutuksen kiinteistölle. Haja-asutusalueiden asukkaille tarjotaan sekä kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä että yleisneuvontaa erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Neuvontatyötä tehdään yhteistyössä kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.

Ympäristöministeriön neuvontamäärärahalla on tarkoitus vauhdittaa jätevesiasetuksen täytäntöönpanoa ja tarjota seudun kunnille helpotusta jätevesineuvonnan järjestämiseen. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmien tulee täyttää asetuksen vaatimukset vuoteen 2018 mennessä. (HäSa)

Päivän lehti

30.3.2020