Kanta-Häme

Jätteenkuljetusyritys hakee ympäristölupaa Rehakkaan

Janakkalan Jätteenkuljetus oy hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa jätteiden lajitteluasemalle, joka on tarkoitus perustaa Rehakkaan. Yrityksen alue sijaitsee kunnan entisen kaatopaikan naapurissa.

Janakkalan Jätteenkuljetus aikoo vastaanottaa Hyötymäen lajitteluasemalle muun muassa rakennusjätteitä, puujätettä, betoni- ja tiilijätettä, keräyspaperia, puhtaita maa-aineksia, metallia, akkuja, vaarallisia jätteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen jätteitä ja kestopuuta. Jätteet lajitellaan, käsitellään ja toimitetaan jatkojalostukseen tai hyötykäyttöön.

Vesien järjestäminen oleellista

Yritys esittää hakemuksessaan, että sen toiminta-ajat olisivat kello 7–18, ja melua aiheuttavan toiminnan kello 7–17. Viikonloppuisin toimintaa ei olisi.

Kunnanhallitus päätti maanantaina antaa aluehallintovirastolle lausunnon asiasta. Siinä kiinnitetään huomiota erityisesti vesien järjestämiseen.

– Yritys on esittänyt viemäröintiä maastoon, erottimien kautta. Mutta siellä on kunnan pumppaamo viereisellä tontilla. Teknisesti tontit voisi liittää samaan pumppaamoon ja viemäriin, katsoo ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen.

Jos jätevedet johdettaisiin viemäriin, ne menisivät kunnan jätevedenpuhdistamon käsiteltäväksi. Kunnan lausunnossa sanotaan, että tämä vaihtoehto tulisi tutkia, koska jätevesiin sisältyy aina epäpuhtausriski.

Kiertokapula sai ympäristöluvan

Kunta on vuokrannut naapuritontilla sijaitsevan entisen kaatopaikan Kiertokapula oy:lle, joka on perustanut tontille maankaatopaikan sekä hyötyjätteiden varastointi- ja käsittelyalueen. Kiertokapulan ympäristölupa sai lainvoiman lokakuussa.

Aluehallintoviraston myöntämästä ympäristöluvasta tosin valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta lupapäätös sai lainvoiman. Vaasan hallinto-oikeus teki kuitenkin lupaan muutoksia. Se kielsi kesäaikaisen murskauksen sekä jätteiden pysyvät varastokasat. (HäSa)

Päivän lehti

2.4.2020