Kanta-Häme

Jätteiden kuljetuksen järjestely venyy syksyyn

Jätelain edellyttämää jätteidenkeruujärjestelmän tehostamista ei saada tehtyä määräaikaan eli vappuun mennessä Kanta-Hämeen, Etelä-Pirkanmaan ja Pohjois-Uudenmaan alueella.

Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen Hämeenlinnasta kertoo, ettei vielä ole edes alueen yhteistä jätelautakuntaa. Lain vaatimuksen täyttäminen edellyttää myös lausuntojen pyytämistä alueen kunnilta.

Käytännössä kysymys on siitä, miten jätteet kerätään kiinteistöiltä ja viedään jätteenkäsittelylaitoksiin. Yhteisen jätelautakunnan toimialue on sama kuin jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan.

Nykytilanteessa joillakin paikkakunnilla kunta on kilpailuttanut kuljetuksen, toisaalla kukin kiinteistö on valinnut itse jätteenkuljettajansa.

Jätelain yhtenä tavoitteena on pienentää jätteenkeräilyn kustannuksia ja järkevöittää sitä. Heli Virtasen mukaan esimerkiksi Hyvinkäällä on keskitetty jätteenkuljetus, joka maksaa noin puolet verrattuna kiinteistöjen itsensä kilpailuttamaan kuljetukseen.

Hänen mukaansa jätelautakunta voi selvitystyössään päätyä säilyttämään nykyiset järjestelyt tai kilpailuttaa kuljetukset alueittain. Esimerkiksi vain yhden jätteenkuljettajan valitseminen koko Hämeenlinnan alueelle ei Heli Virtasen mukaan tule kysymykseen. (HäSa)