fbpx
Kanta-Häme

Jokainen löytää kohta oman metsänsä netistä

– Tässä palvelussa erittäin kätevää on se, että sivulta näkee yhdellä kertaa kaikki omistuksensa paikkakunnasta riippumatta.

Näin helsinkiläinen Kirsi Uotila kommentoi viime vuoden lopulla avattua Metsään.fi -sivustoa. Kyseessä on Suomen metsäkeskuksen kehittämä sähköinen palvelu, jonne kootaan vähitellen tiedot suomalaisten metsänomistuksesta.

– Metsien inventointi on kehittynyt aiempaa tehokkaammaksi ja nopeammaksi. Tätä tietoa tarjoamme nyt metsänomistajille, sanoo Suomen metsäkeskuksen markkinointikonsultti Kirsi Greis.

Molemmat Kirsit ovat kesähattulalaisia, ja siksi he esittelevät palvelua Pekolan takametsissä yhdellä Uotilan omistamalla metsätilalla.

Kartalla tilat ja toimenpiteet

Uotila kertoo, että hänen kannaltaan kätevintä palvelussa on tietojen nopea päivittäminen. Tehdyt hakkuut ja hoitotyöt päivitetään Metsäkeskuksen saamista ilmoituksista ja hakemuksista. Metsänomistaja voi itsekin ilmoittaa toteutuksesta palvelussa.

Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, joten ulkopuoliset eivät pääse tietoihin käsiksi. Avaussivulla luetellaan metsänomistajan kaikki omistukset, myös osuudet esimerkiksi yhtymässä tai kuolinpesässä.

– Metsänomistaja löytää sivuiltaan myös kartat ja ilmakuvat tiloistaan, ja lisäksi tiedon hakkuumahdollisuuksista, hoitotoimenpiteistä ja luontokohteista. Kiireelliset hakkuut ja hoitotoimenpiteet näkyvät vielä erikseen, Kirsi Greis kertoo.

Aiemmin suurin piirtein samat tiedot on voinut saada paperilla. Greis kertoo, että verkkopalvelun etu on tietojen jatkuva seuranta ja päivittäminen. Halutessaan metsänomistaja voi yhä teettää entisenlaisen metsäsuunnitelman.

Metsänomistajille ilmoitus kirjeitse

Palvelu käyttää laajaa metsävaratietokantaa, jonne kerätään jatkuvasti tietoja alueittain laserkeilausten, ilmakuvausten, koealamittausten ja maastotarkastusten avulla. Metsätietoja tulee sivustolle vähittäin, esimerkiksi kantahämäläisten tietoja syötetään palveluun syksyn ja talven aikana.

– Metsänomistajalle ilmoitetaan kirjeitse siinä vaiheessa, kun hänen tietonsa löytyvät netistä. Mutta palvelun demoversioon voi tutustua jo aiemminkin, Kirsi Greis sanoo.

Hän kertoo, että myöhemmin sivusto on tarkoitus avata muillekin toimijoille eli esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksille, puunostajille ja metsäalan yrittäjille. Tällöin metsänomistaja voi halutessaan antaa jotkin tietonsa muidenkin nähtäväksi esimerkiksi pyytäessään tarjousta taimikonhoidosta tai muista töistä.

– Tässä on iso etu jo siitä, että netissä näkee listan paikallisista yrittäjistä. Kun itse asuu muualla, ei välttämättä tunne eikä tiedä heitä, Kirsi Uotila sanoo. (HäSa)

Menot