Kanta-Häme

Jokainen maakunta saa kaksi keittiötä

Tuleviin maakuntiin aiotaan perustaa uudenlaisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, yhteisiä keittiöitä. STM:n rahoittama ja Kirkkohallituksen koordinoima kaksivuotinen hanke alkaa viidellä pilottipaikkakunnalla, mutta laajenee ensi syksynä kaikkiin tuleviin maakuntiin.

Pilottipaikkakuntia ovat Tampere, Seinäjoki, Lahti, Porvoo ja Vihti.

Yhteisten keittiöiden tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen.

Malli perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Toimijoina ovat esimerkiksi sosiaalitoimi, terveydenhuolto, seurakunnat, oppilaitokset ja järjestöt. Yhteisissä keittiöissä erilaiset ihmiset toimivat yhdessä.

– Niukkojen resurssien aikana on tärkeää, että asioita tehdään yhdessä ja vältetään päällekkäisasiakkuuksia, korostaa Yhteinen keittiö-hankkeen projektipäällikkö Jaana Alasentie Kirkkohallituksesta.

Hankkeen tavoitteena on perustaa vähintään 36 yhteistä keittiötä siten, että jokaisessa tulevassa kahdeksassatoista maakunnassa on vähintään kaksi yhteistä keittiötä. Toiminta käynnistyy ruuhka-Suomessa, josta se laajenee koko maahan.

Päivän lehti

1.6.2020