fbpx
Kanta-Häme

Jono keskussairaalaan matelee edelleen

Hoitojonot eivät ole oleellisesti parantuneet viime vuodesta Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

Tieto selviää sairaanhoitopiirin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lähettämästä selvityksestä. Piirin hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan keskiviikkona.

Huhtikuussa yli kolme kuukautta pääsyä ensimmäiselle poliklinikkakäynnille oli odottanut 808 henkilöä. Jonoa oli etenkin silmätautien, kardiologian, urologian ja ortopedian poliklinikoille.

Samaan aikaan 79 henkilöä oli odottanut yli puoli vuotta pääsyä leikkaukseen tai hoitoon. Vaikeinta on päästä psykiatriseen hoitoon ja suu- ja leukakirurgiseen toimenpiteeseen.

Lastenpsykiatriassa läheteruuhkaa

Myös lähetteiden käsittelyssä on ollut viiveitä joillakin erikoisaloilla kuten hammashoidossa, anestesiologiassa ja nefrologiassa. Kaikkein hitainta lähetekäsittely on lastenpsykiatriassa, jossa vain kaksi viidestä lähetteestä ehditään käsitellä kolmen viikon määrärajassa niiden saapumisesta.

Johtajaylilääkäri Markku Järvisen mukaan lastenpsykiatrialla on vaikea lääkäritilanne, minkä vuoksi lähetteiden käsittelyä ei ole ehditty tallentaa potilastietojärjestelmiin.

– Kaikki lähetteet on käyty läpi ja tarvittavat tutkimukset ja hoidot on suunniteltu potilaan tilan edellyttämän kiireellisyyden mukaisesti, Järvinen toteaa vastauksessaan THL:lle.

Tulossa lisää lääkäreitä

Sairaanhoitopiirin lausunnossa arvioidaan, että jonotustilanne paranee loppuvuodesta.

Tuolloin keskussairaalaan saadaan lisää ortopedejä, kardiologeja ja silmälääkäreitä. Sen uskotaan kääntävän jonotusajat laskuun.

– Myös lastenpsykiatrian lääkärimiehitykseen on tulossa jonkin verran helpotusta, Järvinen toteaa.

Osa potilaista terveyskeskuksiin?

Lisäksi sairaanhoitopiiri on parhaillaan laatimassa toimenpideohjelmaa kysynnän kasvun taittamiseksi.

Muun muassa Hämeenlinnan kaupunki on edellyttänyt tarkastelemaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä rajapintoja. Sairaanhoitopiiri pohtiikin nyt erikoissairaanhoidon palvelujen rajoittamista joiltakin potilasryhmiltä, jotka hoidettaisiin jatkossa perusterveydenhuollon puolella eli terveyskeskuksissa.

– Näiden toimenpiteiden toteuttaminen tulisi edellyttämään merkittäviä toiminnallisia muutoksia perusterveydenhuollossa, Järvinen arvioi.

Esitykset käsitellään aikanaan tilaajarenkaiden eli kuntien asiantuntijatyöryhmässä sekä tarvittaessa myös erikoisaloittain terveyskeskusten edustajien kanssa. (HäSa)

Menot