Kanta-Häme

Jos sote kaatuu, Riihimäki kuohuttaa maakuntaa

Vaihto maakuntarajan yli etelään tutkitaan perin pohjin. Iso selvitystyö jäytää Assi-sairaalan suunnittelua. Maakunta voisi hajota, jos Riihimäki lähtisi.

Riihimäki ryhtyy tosimielellä laskemaan ja tutkimaan, mitä etua kaupunki saisi osana Uuttamaata sekä Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiiriä. Selvityksen laatiminen alkaa, jos hallituksen esitys maakunta- ja sote-uudistukseksi kaatuu.

Arviolta vuoden kestävä selvitystyö kylvää epävarmuutta Kanta-Hämeen maakunnassa ja vaikeuttaa uuden kantasairaala Assin suunnittelua. Riihimäen ero maakunnasta veisi uuden sairaalan väestöpohjasta lähes 30 000 asukasta.

 

Selvitystyöstä päätettiin Riihimäen kaupunginvaltuustossa jo viime lokakuussa. Kaupunginjohtaja Sami Sulkko näkee, että selvitys tarvitaan.

– On tarpeen tutkia laajasti kaikki vaihtoehdot. On otettava huomioon aluetalouden ja metropolialueen dynamiikka ja sairaanhoitopiirin vaihtoon liittyvät laadulliset ja taloudelliset vaikutukset, Sulkko perustelee.

Tarkoitus on kartoittaa asukkaiden tarvitsemien terveyspalveluketjujen kustannusvaikutukset. Samalla katsotaan, saisiko Riihimäen kaupunki ja talouselämä hyötyä vai haittaa osana Uuttamaata.

– Hyvinkään kanssa on aiemmin tehty kuntaliitosselvitys, mutta tuolloin tehdyt selvitykset ovat jo osittain vanhentuneita. Toimintaympäristö on muuttunut, Sulkko painottaa.

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta näkee Riihimäen selvitystyön aiheuttamat hankaluudet. Kantasairaalaa suunnitellaan nykyisen maakunnan väestöpohjan tarpeisiin.

– Oletus on, että nykyinen maakunta jatkaa. Jos maakunta menettää Riihimäen, syntyy epävarmuutta, täyttääkö pienentynyt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sen jälkeen enää keskittämisasetuksen vaatimuksia.

Jos sote-uudistus kaatuu ja Riihimäki käynnistää selvityksensä, Seppo Ranta pitää tarpeellisena, että sairaanhoitopiiri harkitsee tilannetta.

– Siinä tapauksessa on punnittava, otetaanko Assi-sairaalan suunnittelussa huomioon mahdollisesti pienenevä väestöpohja. Se tarkoittaa hyvin isoa työmäärää.

 

Sairaanhoitopiiri joutuu veikkaamaan, jääkö Riihimäki kuitenkin lopulta Kanta-Hämeeseen ja löytyykö kaupungista poliittista tahtoa sairaanhoitopiirin vaihtamiseen.

Vaikka Riihimäki tutkii maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtamista, päätöksen maakuntavaihdoksesta tekee ministeriö, joka 1990-luvulla tyrmäsi kaupungin vaihtohakemuksen. Sairaanhoitopiirin vaihto voi onnistua helpommin, sillä Hus on näyttänyt ajatukselle vihreää valoa.

Soten kaatuminen merkitsisi Assi-sairaalan kustannusten kaatumista sairaanhoitopiirin jäsenkunnille. Lähes 400 miljoonan euron sairaala merkitsee jo nyt ylivelkaantuneelle Riihimäelle noin 50 miljoonan euron lisäystä velkataakkaan.

Jos sote toteutuisi, velka jäisi valtion Tilakeskuksen harteille samoin kuin sairaalakiinteistön omistus.

Riihimäellä herättiin riskitekijöihin, kun sairaalan kustannusarvio alkoi kivuta runsaasta 200 miljoonasta eurosta porras portaalta. Samaan aikaan kaupunki kipuilee suitsiakseen 120 miljoonan euron velan kasvua. HäSa

Päivän lehti

15.8.2020