Kanta-Häme

Joutuvatko kunnat maksamaan vanhan sairaalan kahteen kertaan?

Sairaanhoitopiirin tilinpäätös ongelmissa.
Keskussairaalassa on kiinteistöjä useilta vuosikymmeniltä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) kirjasi vuoden 2018 tilinpäätökseensä nykykiinteistöistä 60 miljoonan euron arvonalennuksen vastaamaan kiinteistöjen todellista arvoa.

Omistajakunnat kirjasivat osuutensa alaskirjauksesta viime vuoden konsernitilinpäätöksissä alijäämäksi.

Nyt näyttää siltä, että menettely ei käy päinsä. Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston puheenjohtaja Pasi Leppänen on laatinut aiheesta muistion, johon vedoten tilintarkastaja Minna Ainasvuori on ilmoittanut, ettei esitä tilinpäätöstä hyväksyttäväksi.

 

Jos alaskirjauksia ja peruspääoman alentamista ei hyväksytä, siitä syntyy ongelmia paitsi vanhojen sairaalakiinteistöjen myyntiin myös omistajakunnille

Nykyisten kiinteistöjen myynnillä on tarkoitus rahoittaa osin uuden Ahveniston sairaalan investointia. Alaskirjaus katettiin KHSHP:n peruspääomasta. Sairaanhoitopiirin johtajan Seppo Rannan mukaan menettelystä keskusteltiin jäsenkuntien ja kuntayhtymän tilintarkastajan kanssa.

 

Peruspääoman alentamista koskevat lait ja säännökset ovat tulkinnanvaraisia ja epäselviä erilaisissa tilanteissa.

– Kuntayhtymän hyvä käydä lisää keskusteluja kuntajaoston, VM:n ja Kuntaliiton kanssa ohjeiden soveltamisesta, Ranta sanoo.

Hän muistuttaa, että vastaavia hankkeita on meneillään ympäri Suomea, ja asiaan tarvitaan kestävä ja tasapuolinen linja, joka ei voi olla pelkästään yksittäisen valtiovarainministeriön virkamiehen näkemys asiasta.

– Nämä keskustelut ja päätökset vievät aikaa, joten tässä tilanteessa tulemme esittämään KHSHP:n hallitukselle tilinpäätöksen oikaisua.

Talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki näkee kiinteistöjen arvon alaskirjauksen perusteltuna sikäli, että sairaalarakennuksille muodostui korkea tasearvo nykyiseen kirjanpitojärjestelmään siirryttäessä vuonna 1997 ja sitä myötä myös peruspääoma muodostui korkeaksi.

– Tätä asiaa on hyvä selvittää. Jos rakennusten arvonalennuksesta aiheutunut alijäämä tulisi jäsenkuntien maksettavaksi, on samat investoinnit tavallaan maksettu kahteen kertaan.

 

KHSHP:n hallitus käsittelee erilaisia malleja, joilla tilinpäätöstä voidaan oikaista ensi viikon strategiaseminaarissaan. Päätökset asiasta tehdään hallituksen kokouksessa 21. toukokuuta.

Jos luottamuselimet päätyvät oikaisemaan tilinpäätöstä, sillä on vaikutuksensa myös omistajakuntien tilinpäätöksiin.

Muuttunut tilanne johtaa myös siihen, että nykyisten sairaalakiinteistöjen myyntiä on tarkasteltava aikataulullisesti ja mahdollisesti myös sisällöllisesti uudestaan. HÄSA

Päivän lehti

24.1.2020