Kanta-Häme

JSN: Uutisointi Hämeenlinnan asunnoista oli asiallista

 

Julkisen sanan neuvosto on antanut Hämeen Sanomille vapauttavan päätöksen Hämeenlinnan Asuntoja koskevasta uutisoinnista. Sen mukaan lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 
Hämeenlinnan Asuntojen toimitusjohtaja Matti Riekkola kanteli JSN:oon toimittaja Riikka Happosen Hämeen Sanomiin viime toukokuussa kirjoittaman jutun vuoksi. Riekkolan mukaan Hämeenlinnan asuntojen kilpailutuksen epäselvyyksistä kertova juttu sisälsi asiavirheitä ja antoi väärän kuvan asioista.
 
Hänen mukaansa toimittaja oli lyönyt laimin tietojen tarkistamisen ja lähdekritiikin.
Nimettömänä esiintyvien lähteiden lisäksi jutussa kuultiin Riekkolaa. Hän ei lähettänyt jutun jälkeen lehteen oikaisupyyntöä tai vastinetta.
 
JSN toteaa keskiviikkona tekemässä ratkaisussaan, että vaikka Riekkola on joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, häntä on jutuissa kuultu asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Lisäksi lehti on julkaissut kantelijaa tukevan mielipidekirjoituksen sekä seurannut asian käsittelyä Hämeenlinnan Asuntojen hallinnossa.
 
JSN:n mukaan Hämeen Sanomien toiminnassa oli yksi puute, joka ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittävä. Journalistin ohjeiden mukaan on suotavaa kertoa lukijoille, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.
 
– Lehti olisi palvellut lukijoitaan paremmin, jos se olisi kertonut esimerkiksi hallussaan olevasta lähteen kirjallisesta lupauksesta todistaa oikeudessa ja toimituksen menettelytavoista tietojen hankinnassa, JSN toteaa ratkaisussaan. (HäSa)
 
 
 
Liite: Julkisen sanan neuvoston päätös:

Mainos