Kanta-Häme Riihimäki

Juppalan kaatopaikalta poistetaan pilaantuneita maita

Maamassoja vaihdetaan noin kolmen metrin syvyyteen asti.
juppalan kaatopaikka Riihimäki

Juppalan vanhan kaatopaikan alueella aloitetaan syyskuussa pilaantuneiden maamassojen poisto ja alueen kunnostus.

Hämeen ely-keskus on antanut päätöksen koskien vanhan kaatopaikan ja Riihimäen kaupungin teknisen toimen varikon alueella suoritettavia maaperän puhdistustoimia. Ely-keskus edellyttää, että vanha kaatopaikka ja varikon pilaantunut maaperä kunnostetaan.

Juppalan vanha kaatopaikka sijaitsee alueella, jossa Riihimäen kaupungilla on käynnissä asemakaavan muutoshanke Petsamonkadun pohjoispäässä liikenteen järjestämiseksi sekä uusien teollisuustonttien osoittamiseksi kaupungin maalle.

 

Puhdistettavalla alueella arvioidaan olevan jätemaata noin 10 000 tonnia kolmen metrin paksuisena kerroksena.

Jätteestä suurin osa on pilaantunutta maa-ainesta, minkä lisäksi maaperässä on puuta, lasia, metallia ja muuta rakennusjätettä. Kaatopaikan perusmaassa ei tutkimuksissa ole todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, eikä haitta-aineiden uskota kulkeutuneen jätemaan alapuoliseen maaperään.

Alue on ollut yli metrin korkuisen kasvillisuuden peitossa, joten haitta-aineiden ei myöskään arvioida aiheuttaneen terveydelle haitallista altistumista.

Jätemaa kuljetetaan puhdistettavaksi jätteidenkäsittelyalueelle. Maaperän kunnostus tehdään massanvaihdolla. Massanvaihdot on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa, ja työn kestoksi on arvioitu noin neljä viikkoa.

 

Juppalan vanha kaatopaikka on ollut käytössä tiettävästi vuodesta 1915 alkaen 1940-luvulle asti.

Alueella on tehty maaperätutkimuksia, joiden mukaan jätteessä on pilaantunutta maa-ainesta sekä rakennusjätettä. Maaperästä on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia kuten antimonia, lyijyä, sinkkiä, kuparia ja PAH-yhdisteitä.

Kaavoitettavalla alueella on ollut myös bensiininjakelua, autokorjaamo ja VPK:n tilat. Nykyään kiinteistöllä on Riihimäen kaupungin teknisen toimen varikko ja vuokrattu päärakennus, jotka tullaan purkamaan. Varikon alueen maaperässä on todettu öljyhiilivetyjä. HÄSA