Kanta-Häme

Juteinikeskuksen tiloissa ei ole tyhjäkäyntiä

Hattulan syksyllä avatun uuden koulun eli Juteinikeskuksen oppilasmäärä on herättänyt keskustelua. Esimerkiksi viimeksi valtuuston kokouksessa esitettiin väite, jonka mukaan koulussa olisi yli sata paikkaa tyhjillään.

Rehtori Minna Kallio sanoo, että laskennallisesti pelkästään rakennuksen neliömäärään suhteutettuna asia on näin. Käytännössä tilanne on kuitenkin toinen.

– Juteinikeskukseen olisi mahdollista ottaa vastaan 50-70 oppilasta lisää, mutta tarkka luku riippuu vaativan erityisopetuksen ratkaisuista, Kallio sanoo.

Hän arvelee, että yhtenä syynä keskusteluun ovat juuri vaativan erityisopetuksen (eha) luokkatilat, joita on Juteinikeskuksessa neljä kappaletta.

Niistä vain yksi on tällä hetkellä eha-opetuksen käytössä, mutta eivät muut kolme tilaakaan silti ole tyhjillään.

– Alakerran toisessa eha-luokassa toimii nyt iltapäiväkerho ja yläkerran kaksi luokkatilaa ovat kieltenopetuksen käytössä. Eha-opetuksen oppilasmäärän odotetaan myös kasvavan, Minna Kallio sanoo.

Juteinikeskuksessa on tällä hetkellä 263 oppilasta, ja rakennuksen laskennallinen kapasiteetti on 380 oppilasta. Tällöin eha-opetuksen luokat pitäisi muuttaa tavallisiksi koululuokiksi, jolloin yhden luokan oppilasmääräksi voitaisiin ajatella 30 lasta. Eha-luokalla voi olla korkeintaan kahdeksan oppilasta.

Nykyisessä oppilasmäärässä on mukana 37 esiopetusikäistä lasta. Heille järjestetään koululla myös päivähoitoa aamuisin ja iltapäivisin.

Koulun yleisopetuksen oppilaat on jaettu luokka-asteiden mukaan kolmeen ryhmään, joissa jokaisessa on noin 70 lasta. Useimmissa opetustilanteissa isot ryhmät jaetaan kuitenkin pienemmiksi, ja silloinkin käytetään erillisiä luokkatiloja.

– Juteinikeskus edustaa erilaista pedagogiikkaa kuin perinteinen luokkaopetus. Jos koulu haluttaisiin tupata täyteen, avoimiin oppimisympäristöihin perustuva ajattelu ei enää toimisi, Kallio sanoo.

Hän myös huomauttaa, että Juteinikeskukseen on tarkoituksella jätetty kasvunvaraa, eli oppilasmäärää voidaan kasvattaa, jos Parolaan muuttaa uusia lapsiperheitä.

– Myös Parolan koulussa on varaa kasvattaa oppilasmäärää. Meillä on nyt Parolassa kaksi erityyppistä alakoulua, ja se on oppilaita ajatellen erittäin hyvä.

Kallion mukaan Juteinikeskus kiinnostaa sekä opinahjona että tutustumiskohteena. Uusia oppilaita on pyrkinyt kouluun pitkin syksyä, ja yli tuhat vierailijaa on käynyt tutustumassa rakennukseen ja avoimen oppimisympäristön pedagogiikkaan.

– Tuomelan koulussa Hämeenlinnassa tilanne on samanlainen. Avoimet oppimisympäristöt ja niiden arkkitehtuuri kiinnostavat nyt kovasti,

Suureen kiinnostukseen vastataan myös sillä, että Juteinikeskuksen ovet ovat avoinna ensi viikolla keskiviikosta perjantaihin lasten vanhemmille kello 9-9.45. HÄSA

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic