Kanta-Häme

Kaartjärven vesiyhtiö kunnan verkoksi

Kaartjärven vesihuoltoyhtiön asiakkaat siirtyvät vuodenvaihteessa Lopen kunnan vesilaitoksen asiakkaiksi. Puhtaan veden kuutiohinta laskee, mutta perusmaksu nousee.

– Kokonaisuutena muutos on käyttäjille nolla, kertoo Lopen tekninen johtaja ja Kaartjärven vesihuoltoyhtiön toimitusjohtaja Timo Rahikainen.

Perusmaksun suuruudesta päätetään viikon kuluttua teknisen lautakunnan kokouksessa. Taksassa joudutaan ottamaan huomioon etäverkoston ylläpidosta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Lopen kunta päätti maaliskuussa, että kunta ostaa 1,3 miljoonalla eurolla Kaartjärven vesihuoltoyhtiön, lopettaa yhtiön ja liittää toiminnan osaksi kunnan vesihuoltolaitosta. Kunta maksoi osakkaana olleelle Riihimäen kaupungille 8 000 euroa pääomalainaa.

Jollei kunta olisi ostanut yhtiötä, yhtiö olisi ajautunut konkurssiin.

Räyskälän seutukunnan asukkailla on ollut jo kymmenkunta vuotta mahdollisuus liittyä Kaartjärven vesihuoltoyhtiön vesi- ja viemäriverkkoon. Yhtiö perustettiin puhdistamaan erityisesti kesäasutuksen jätevedet.

Koko toimintansa ajan vesihuoltoyhtiö on kamppaillut talousvaikeuksissa.

Jo heti alkuun Lopen ja Riihimäen kuntien omistama yhtiö menetti suurimman osan valtionosuudesta, kun asukkaat valittivat puhdistamohankkeesta.

Suunnitteluvaiheessa Räyskälän vedenottamon ja puhdistamon vesi- ja viemäriverkkoon uskottiin löytyvän sata liittyjää, mutta määrä on jäänyt Timo Rahikaisen mukaan puoleen odotetusta.

Yhtiö on pystynyt kattamaan käyttömenot, mutta Lopen kunnalta otettua runsaan miljoonan euron lainaa ei ole pystytty hoitamaan.

Asukkaiden vastustuksesta huolimatta Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ei ole velvoitetarkkailussaan löytänyt Kaartjärven tai -joen vedestä lupaehtojen ylityksiä.

Kaartjärven vesihuoltoyhtiöön liittyminen on edelleen mahdollista. Timo Rahikainen vakuuttaa, että liittymismaksut tulevat asukkaille omia puhdistusjärjestelmiä edullisemmaksi ja jätevesistä pääsee eroon ilman eri toimenpiteitä. HÄSA