Kanta-Häme

Kaavamerkintä säilyttää arvorakennuksen

Entisen linja-autoaseman kaavamuutos on jälleen etenemässä Riihimäen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tällä kertaa kaavamuutos ei sisällä rakennuksen suojelumerkintää. Purkaminen on kuitenkin käytännössä lähes mahdotonta, sillä rakennus on merkitty historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeäksi rakennukseksi.

Kun linja-autoaseman toiminta päätettiin 2006 siirtää asemalle rakennettavaan matkakeskukseen, kaupunkilaiset asettuivat suojelemaan vanhaa linja-autoasemarakennusta. Syntyi Pro linja-autoasema -liike.

Suojeluyritykset kilpistyivät alkuun kaupungin päättäjien tahtoon purkaa kaupungin omistama ja heikkokuntoiseksi todisteltu rakennus. Rakennuksen suojelijat voittivat, kun asia punnittiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa saakka.

Nyt uudelleen laadittua kaavamuutosta on täydennetty lapsi- ja yritysvaikutuksilla. Tekninen lautakunta ehti jälleen poistaa kaavasta suojelumerkinnän, jolloin kaupunginjohtaja käytti otto-oikeutta ja siirsi päätöksenteon kaupunginhallitukselle.

Museovirasto olisi nytkin lisännyt kaavaan selkeän suojelumerkinnän, mutta Riihimäen kaupunki haluaa käyttää lain suomaa mahdollisuutta lieventää merkintää.

Koska merkittävän rakennuksen purkaminen on mahdollista vain pakottavasta syystä, merkintä ei kaupungin mukaan mahdollista perustella purkamista omistajan taloustilanteella eikä hoitoa voi laiminlyödä eikä rakennusta vaurioittaa tahallisesti.

Torin laidalla asuvien asukkaiden muistutukset uusien kerrostalojen sijoittelusta eivät vaikuta kaavamuutokseen. Näköalan menetys tai asuntojen arvonalennus eivät edellytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaan korvauksia.

Kaavamuutoksen valmistelu lähti liikkeelle jo vuonna 2006, kun kaupunki ja YIT solmivat aiesopimuksen tonttikaupasta ja 5 000 kerrosneliön kaavoittamisesta linja-autoaseman alueelle.

Vaikka kerrostalot saatiin sovitettua tontille linja-autoaseman rinnalle, tekninen lautakunta piti purkamista tarpeellisena. Kaupunginvaltuuston vuonna 2011 hyväksymä kaava ei sisältänyt rakennusta.

Päätöksestä valitettiin ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi sen vuonna 2012. Kaupunki valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta kho hylkäsi valituksen ja piti hallinto-oikeuden päätöksen ennallaan.

Kaavatyö käynnistyi uudelleen syksyllä 2013. Kesäkuussa 2014 tekninen lautakunta poisti kaavaesityksestä suojelumerkinnän, jolloin kaupunginjohtaja siirsi asian käsittelyn kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen marraskuussa ja asetti sen nähtäville. HÄSA

Päivän lehti

30.3.2020