Kanta-Häme

Kaavamuutos tuo Keinusaareen lisää rakennusalaa niin toimistoille kuin asumisellekin

Vanajantien ja Keinukadun välinen alue on saamassa lisää rakennusoikeutta, joka koskee sekä toimisto- että asuinrakentamista.

Kyseessä on alue, jolla nykyään sijaitsee muun muassa purkua odottava RTV:n entinen myymälärakennus ja sorapintainen paikoitusalue.

– Kaavamuutos halutaan, koska tuo alue on keskusta-aluetta, jota halutaan kehittää tehokkaammin kuin aiemmin ajateltiin, sanoo arkkitehti Tuula Leppämäki kaupungin maankäytön suunnitteluyksiköstä.

Uuteen ajatteluun on vaikuttanut sekin, että Vanajanrantaan eli Vanajantien toiselle puolelle on rakennettu jopa 7-kerroksia asuintaloja. Asemakaava, jota halutaan muuttaa, on vuodelta 2013.

Vanajantien varrelle kaavoitetaan pelkkiä toimistorakennuksia, jotka saavat rakennusoikeutta lisää 5 000 kerrosneliötä. Toimistotalotontteja on tulossa kolme. Alueelle voisi tulevaisuudessa sijoittua noin 460 työpaikkaa.

Keinukadun varrelle on kaavoitettu kuusi kerrostalotonttia, joista jokainen saa kaavamuutoksessa yhden lisäkerroksen. Näin kerrostalot voi rakentaa 5–6-kerroksisiksi.

Asuinkerrosala lisääntyy yhteensä noin 3 900 kerrosneliötä eli noin 30 prosenttia. Kerrostalojen arvioitu asukasmäärä nousee lisäkerroksilla 195:stä 280:een. Kerrostaloista neljä sijaitsee Keinukadun pohjoispuolella ja kaksi eteläpuolella.

Ainoa alueelle jäävä nykyinen rakennus on Vattenfallin varavoimala.

– Vattenfall on vuokrannut tontin kaupungilta pitkällä vuokrasopimuksella. Pitkällä aikavälillä voimalatoimintaa varten pitää etsiä sille paremmin sopiva tontti, Leppämäki katsoo.

Tässä kaavamuutoksessa voimalatontti kuitenkin säilyy ”yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueena”.

Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu puisto- ja katualueita. Nykyisen kaavan Vuotakatu muuttuu läpiajettavaksi, joten siitä tulee osa Wähäjärvenkatua. Wähäjärvenkadun varteen on tulossa yleinen pysäköintialue.

Raidemelu otetaan huomioon suunnittelussa. Tänä vuonna laaditun meluselvityksen mukaan raideliikenteen ennustetaan lisääntyvän merkittävästi enemmän kuin aiemmin on oletettu.

Alueella ei päästä niihin melurajoihin, jotka koskevat uusia asuinalueita. Mutta koska Keinusaaren alue on alkanut rakentua jo aiemmin, suunnittelun pohjana ovat vanhoja asuinalueita koskevat säädökset.

Kerrostalojen pihojen yömelu ylittää ajoittain 45 desibeliä, mutta alittaa 50 desibeliä. 45 desibeliä on meluraja uusilla alueilla ja 50 desibeliä vanhoilla. Melun takia rakennukset pitäisi rakentaa tietyssä järjestyksessä. Jos näin ei tapahdu, alueelle pitää rakentaa melua torjuvia rakenteita.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen tiistaina. Kaavaehdotus valmistuu loka-marraskuussa, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy kaavamuutoksen ensi vuoden alkupuolella. HÄSA

Päivän lehti

14.7.2020