fbpx
Kanta-Häme

Kaavoitus ei välttämättä nopeudu hallintovalituksella

Hämeenlinna

Hallintovalitusten tuoma hyöty kaavoitukseen on kyseenalainen, ilmenee ympäristöministeriön selvityksestä.

Ministeriö tilasi Vaasan yliopiston julkisoikeuden professorilta Eija Mäkiseltä selvityksen, jossa tarkasteltiin kunnallisvalituksen muuttamisen vaikutuksia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kunnallisvalituksen korvaaminen hallintovalituksella selvitetään. Tavoitteena on nopeuttaa kaavoitusta.

Nykyisessä kunnallisvalituskäytännössä jokainen kuntalainen voi valittaa kaavoitusasioista, hallintovalituksessa valittaa saisi ainoastaan asianosainen, johon kaavoitus vaikuttaa suoraan.

Selvityksessä todetaan, että kunnallisvalitus mahdollistaa kuntalaisille kaavoituksen valvonnan.

Mäkisen selvityksen mukaan hallintovalituksen teko ei kuitenkaan välttämättä nopeuta kaavoittamista niin paljon kuin toivotaan. Syynä on muun muassa se, että tuomioistuin joutuisi hallintovalitukseen siirryttäessä arvioida, onko valittajalla valitusoikeutta.

Hallintovalituksessa asianosainen pystyisi myös esittämään lisäselvityksiä valituksilleen, mikä pidentäisi valitusprosessia.

Selvityksen mukaan hallintovalitus voi jopa pidentää valitusaikoja, ja parhaiten valituksia nopeutetaan takaamalla riittävät resurssit tuomioistuimille.

Menot