Kanta-Häme

Kahdeksan uutta pientalotonttia Harvialan kartanon tuntumaan

Harvialan kartanon ympäristön suunnittelu on edennyt. Kaavaehdotus sisältää kahdeksan uutta tonttia.

– Lisäksi suojeltavien rakennusten määrä kasvaa yhdellä Museoviraston kannanoton perusteella, Janakkalan kunnan kaavasuunnittelija Piia Tuokko kertoo.

Tämä uusi suojelumerkinnän saanut rakennus on alueen koillisosassa sijaitseva Alipuutarhurin talo.

Jo kaavaluonnoksessa suojelurakennuksiksi oli merkitty kartanon päärakennus, konttorirakennus, entinen autotalli-asuinrakennus, nykyinen taimimyymälän rakennus, sauna ja lämpökeskus.

Museoviraston lausunnon perusteella päätettiin suojella myös keskellä kartanoaluetta sijaitseva vanha kivimuuri.

Kartanon päärakennus on nykyään tyhjillään, ja konttorirakennus on vuokrattu erilaisten kulttuuritoimijoiden käyttöön. Nämä rakennukset ovat Janakkalan kunnan omistuksessa.

Entisen autotallirakennuksen puolestaan omistaa Ruokangas Guitars -niminen kitarapaja. Taimimyymälän tilat sekä Alipuutarhurin talon omistaa kunta. Alipuutarhurin talo on osittain vuokrattu asuinkäyttöön.

Janakkalan kunta on jo jonkin aikaa pitänyt Harvialan kartanon rakennuksia myynnissä, mutta autotallirakennus on toistaiseksi ainut, joka on mennyt kaupaksi.

Kartanon Kulttuurikonttori ja Harvialan asukasyhdistys ovat jättäneet kaavasta kannanoton, jossa vastustetaan alueen myyntiä. Myyntiaietta pidetään lyhytnäköisenä ratkaisuna.

Piia Tuokko muistuttaa, että päätökset myyntiin panosta on tehty jo vuosia sitten. Myyntiaikeet ovat sisältyneet kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan, jonka valtuusto hyväksyi vuonna 2013.

Se, säilyykö kulttuuritoiminta alueella, on kiinni kartanon kiinteistöjen tulevista omistajista.

– Ainakin tämä kesä Harvialan alueella toimitaan kuten tähänkin asti, Tuokko sanoo.

 

Alueen tonttien määrä on vähentynyt kahdella kaavatyön edetessä. Tämä johtuu tärinäselvityksestä, jonka mukaan alueen itäosaan ei suositella asumista.

Se, millaisia taloja alueelle voidaan rakentaa, on selkiytynyt kaavaprosessissa. Koko alueelle voi tehdä vain sellaisia harjakattoisia pientaloja, joiden julkisivun päämateriaali on punatiiltä tai punamultaa.

Yleensä talot voivat olla vain 1-kerroksisia, mutta Rosenlewinkujan varressa on kaksi 1½-kerroksisen talon tonttia.

Kaava sallii samalle tontille päärakennuksen kanssa 500 neliön verran uutta rakentamista, joka on tarkoitettu pääasiassa palvelutoimintaan, mutta myös asumiseen.

Konttorirakennuksen koillispuolelle tulee neljä uutta tonttia, joille saa sijoittaa asumisen lisäksi liiketoimintatiloja. Liiketilojen osuus saa olla enintään 40 prosenttia kokonaispinta-alasta.

 

Alueelle on kaavoitettu yksi uusi katu, Brusininkuja. Taimitarhankatu ja Rosenlewinkuja ovat nekin uusia tiennimiä, mutta ne ovat taimitarhan kulkuväylinä olleet olemassa jo pitkään.

Kaava sisältää myös uuden julkisen pysäköintialueen, joka sijoittuu viheralueelle konttorirakennuksen lounaispuolelle.

Kaavaehdotus menee seuraavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sen jälkeen nähtäville. HäSa

Mainos