Kanta-Häme

Kahdesta tärkeästä kaavasta päätökset Riihimäellä

Riihimäen valtuusto päätti maanantaina kahdesta merkittävästä asemakaavasta. Toinen koskee Arolammin eritasoliittymää ja toinen moottoritien ja vanhan kolmostien risteysaluetta.

Arolammin tapauksessa on kysymys moottoritien eritasoliittymästä ja Herajoen meijerin alueesta. Valio on tekemässä alueelle satojen miljoonien eurojen laajennusta.

Tiesuunnitelma tekeillä

Alueen tiesuunnitelmaa tehdään parhaillaan. Eritasoliittymälle odotetaan osittaista valtion rahoitusta. Myös Valio ja Riihimäen kaupunki osallistuvat rahoittamiseen.

Toinen asemakaava koskee moottoritien ja vanhan kolmostien välistä aluetta Kormuntien eteläpuolella. Yritysalue tulee moottoritien itäpuolelle, ja sille on kaavoitettu tiloja muun muassa leipomoa ja toimistoja varten.

Kaavoista päätettiin yksimielisesti.

Valtuuston tiedoksi tuotiin selvitys Riihimäki-lisästä eli lasten kotihoidontuen kuntalisästä. Asiasta keskusteltiin, mutta mitään päätöstä ei ollut tarkoituskaan tehdä tässä vaiheessa.

Riihimäki-lisään palataan

Riihimäki-lisän ehtoihin aiotaan palata syksyllä ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä. Samalla aiotaan tarkastella myös yksityisen hoidon kuntalisää.

Valtuusto käsitteli myös Riuttan laskettelualueen kehittämistä koskevan valtuustoaloitteen, jonka oli tehnyt kristillisdemokraattien ryhmä. Valtuusto hyväksyi toivomusponnen yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi Sveitsin hiihtokeskuksen kanssa. (HäSa)

Menot