fbpx
Kanta-Häme

Kaikki pienet terveysasemat tarkasteluun

 

Ei ainoastaan Hauhon ja Rengon, vaan kaikkien pienten terveysasemien tulevaisuutta pitäisi tarkastella kriittisesti. Tämä on terveyskeskuksen johtokunnan esitys terveyden ja toimintakyvyn lautakunnalle. Asiaa esitti lautakunnassa Akseli Hakala (kok.) ja kannatti Kari Aavasto (sd.).

Esitys liittyy liikelaitoksen talouden sopeuttamisohjelmaan. Palveluverkoston muutokset kuuluvat lautakunnan päätösvaltaan.

Lautakunta ei ainakaan tähän mennessä ole keskustellut maaseudun terveysasemien lakkauttamisesta. Sen sijaan Ojoinen ja Idänpää ovat olleet harkinnassa.

Keikkalääkärit historiaan

Keikkalääkäreistä luopumisen arvioidaan tuovan terveyskeskusliikelaitokselle jopa reilun 200 000 euron säästöt.

Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos liikelaitos onnistuu rekrytoimaan omia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Risto Mäkinen uskoo, että se on täysin mahdollista.

– Vuonna 2010 tilanne oli heikoimmillaan. Sen jälkeen olemme kuitenkin onnistuneet rekrytoimaan toistakymmentä lääkäriä, Mäkinen kertoo.

Tarkoitus on luopua vuokralääkäreistä tavallisissa perustehtävissä. Sen sijaan joissakin erikoistehtävissä kuten röntgenlääkäreinä heitä voidaan edelleen käyttää, koska kustannuksissa ei ole suurta eroa.

Alun perin vuokralääkäreitä päädyttiin pestaamaan, koska virkoihin ei ollut hakijoita. Viime aikoina tilanne on kuitenkin ollut parempi.

Hämeenlinnan Terveyspalvelujen johtokunta päätti tiistaina, että perustehtäviä tuottavista vuokralääkäreistä ja -hammaslääkäreistä luovutaan.

Ei ravitsemusterapeuttia

Myös ravitsemusterapeutin vakanssi jätetään toistaiseksi täyttämättä. Välttämättömät palvelut ostetaan, mutta kokonaiskustannusten on jäätävä selvästi aikaisempaa pienemmiksi. Tällä arvioidaan säästyvän vuositasolla noin 24 000 euroa.

Esillä olleista mahdollisista terveysasemien lakkautuksista liikelaitoksen johtoryhmä totesi jo aiemmin, etteivät ne ole johtokunnan päätösvallassa, vaan kuuluvat lautakunnalle. (HäSa)

Menot