Kanta-Häme

Kaksi kerrosta, yli 600 autopaikkaa ja noin 30 miljoonaa – Tällainen olisi torin alle rakennettava P-Tori

Hankesuunnitelmasta huolimatta Hämeenlinnan kaupunki ei ole vielä päättänyt toteutetaanko toriparkkia.

Hämeenlinnan kaupungin toriparkista tilaama hankesuunnitelma on valmistunut.

Toukokuun lopulla valmistuneen suunnitelman mukaan kaksikerroksiseen toriparkkiin tulisi 637 autopaikkaa, ja sen toteuttaminen maksaisi noin 30 miljoonaa euroa. Lisäksi muut työt maksaisivat noin 3,5 miljoonaa euroa.

 

Hämeenlinnan kaupunki ei ole vielä päättänyt rakennetaanko toriparkkia. Hankesuunnitelman on toteuttanut Ramboll Finland Oy.

 

Hankesuunnitelma eroaa jossain määrin aiheesta viime vuoden lopulla esitetyistä luvuista. Tuolloin pysäköintilaitokseen kaavailtiin vajaata 500 autopaikkaa. Kustannuksiksi arvioitiin 29 miljoonaa.

Arkkitehti Tommi Terästö Hämeenlinnan kaupungilta kertoo, että autopaikkojen määrä on vaihdellut suunnittelun eri vaiheissa.

– Suunnitelmassa on pyritty optimoimaan laitoksen koko, mikä autopaikkojen kohdalla on toteutettu vinopysäköinnillä. Voidaan sanoa, että laitoksen koko olisi noin 600 autopaikkaa. Paikkojen määrä voi vielä muuttua toteutussuunnitelmia tehtäessä.

 

Toriparkkiin ajettaisiin hankesuunnitelman mukaan sisään Linnankadulta, jolle sijoitettu liittymä osoittautui Terästön mukaan tutkituista sisäänajovaihtoehdoista toteutuskelpoisimmaksi. Liittymä sijoittuisi Palokunnankadun ja Raatihuoneenkadun väliselle katuosuudelle.

Hankesuunnitelmassa Palokunnankadun ja Linnankadun risteykseen on sijoitettu liikennevalo-ohjaus, jotta toriparkin myötä kasvanut liikennemäärä ei ruuhkauttaisi risteystä.

Sibeliuksenkadulle on hankesuunnitelmassa sijoitettu yksisuuntaiset pyörätiet. Katu toimisi keskustan pohjois-eteläsuuntaisena pyöräilyn pääreittinä.

Itä-länsisuuntaisen pääreittinä toimisi puolestaan Hallituskatu, jolle niin ikään sijoitettaisiin yksisuuntaiset pyörätiet.

Lisäksi Raatihuoneenkadulla mahdollistettaisiin kaksisuuntainen pyöräily ajoradalla. Moottoriajoneuvoille katu olisi edelleen yksisuuntainen.

 

Toriparkin rakentaminen vaatisi koko laitoksen laajuista kaivantoa. Museovirasto on lausunut jo viime syksynä, että kaivanto ei edellytä arkelogisten kaivausten tekemistä.

– Hämeenlinnan historia tunnetaan aika hyvin. Torin paikalla ei ole ollut asutusta kovin pitkään, koska Hämeenlinnan asutuskeskus sijoittui ennen kaupungin perustamista linnan pohjoispuolelle ja se siirrettiin vasta 1700-luvun loppupuolella nykyiselle paikalleen, Terästö kertoo.

Kaivanto toteutetaan hankesuunnitelman mukaan siten, että toria ympäröivien katujen käyttö on mahdollista myös rakentamisaikana.

Suunnitelmassa kuitenkin todetaan, että toriin rajautuvat kadut eli Hallituskatu, Sibeliuksenkatu ja Raatihuoneenkatu pitää rakentaa osaksi uudelleen. Myös Linnankadulla sijaitseva väestösuoja pitää purkaa, koska se sijaitsee toriparkin ajoliittymän kohdalla.

Terästö kertoo, että kyseinen väestösuoja on joka tapauksessa uusimisen tarpeessa.

– Se on rakennettu 1960-luvulla, eikä oikein täytä enää väestönsuojille nykyisin asetettavia vaatimuksia. Uuden väestösuojan toteuttaminen ei ole riippuvainen toriparkin toteutumisesta.

Hankesuunnitelman kustannusarviossa väestösuojan uusimisen on arvioitu maksavan reilut miljoona euroa.

 

Toriparkin suunnittelun takia torin ympäristössä on seurattu pohjavedenpinnan tasoa heinäkuusta 2018 lähtien.

Pysäköintilaitoksen alimmaisen kerroksen lattiataso on suunnitelmien mukaan alimmillaan noin kolme metriä pohjavesipintojen alapuolella. Suunnitelmassa kuitenkin todetaan, että tällä ei ole vaikutusta pohjaveteen.

– Havainnot pohjavedestä ovat ohjanneet rakennuksen suunnittelua. Se vaikuttaa laitoksen rakenteellisiin ratkaisuihin, Terästö kertoo.

Käytännössä toriparkin perustukset tehtäisiin vesitiiviiksi.

 

Ennen kuin toriparkista voidaan päättää, pitää päätöksiä tehdä keskustavision suhteen.

Tommi Terästön mukaan päätös keskustavisiosta pyritään tekemään syksyn aikana. Toriparkin päätösehdotus puolestaan pyritään valmistelemaan vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen se voidaan kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri kertoo, että molempien päätösten suhteen on pohdittu myös asukastilaisuuksien järjestämistä.

– Keskustavisio ja toriparkki ovat merkittäviä päätöksiä, joten emme halua kiirehtiä niiden kanssa. HÄSA

Lue myös:

Valtuuston jälkipyykki: Yleisö näytti toriparkille punaista, mutta valtuuston enemmistö vihreää (29.1.2019)

Hämeenlinnan uuteen keskustaan kuluu iso kasa rahaa – Toriparkki on ikuisuuskysymys (8.1.2019)

Hämeenlinnan toriparkki nitkahti rahoituksen etsintään (18.12.2018)

Hämeenlinnan toriparkille kolme vaihtoehtoa (14.12.2019)

Toriparkin hankesuunnitelma

Kaksi kerrosta, joissa autopaikkoja 637.

Kustannusarvio 33,5 milj.

Sisäänajo Linnankadulta Raatihuoneen ja Palokunnankadun väliseltä pätkältä.

Ylempi pysäköintikerros (P1) erityisesti lyhytkestoiseen asiakas- ja työpaikkapysäköintiin. Sinne on kaavailtu 315 autopaikkaa.

P2-tasolle on kaavailtu kokonaisuudessaan 322 autopaikkaa.

Hissi- ja porrasyhteydet toteutettaisiin Hallituskadulle ja Raatihuoneenkadulle.

Lisäksi parkkihallista voitaisiin toteuttaa maanalaisia yhteyksiä ympäröiviin kiinteistöihin, joista hankesuunnitelmassa on esitetty yksi yhteysvaraus Sibeliuksenkadun ali Linnakortteliin.

Suunnittelussa on huomioitu Linnankadun nykyisen väestönsuojan korvaaminen Raatihuoneenkadun alle sijoittuvalla kahdella väestönsuojalla.

Päivän lehti

21.1.2020