Kanta-Häme

Kaksi miestä, kaksi mielipidettä

Tilintarkastuslautakunnan päätöstä tulkitaan heti kättelyssä kahdella eri tavalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Iisakki Kiemunki (sd.) toteaa saadun ratkaisun kertova kaupungin kannan olleen oikean. Asiasta kantelun tehneen Kari Ilkkalan (perus.) mielestä asia on koko lailla päinvastoin.

Tilintarkastajien toiminta otettiin käsittelyyn Kari Ilkkalan noin vuosi sitten tekemän kantelun seurauksena. Ilkkala on nykyisin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen. Hänet valittiin valtuustoon viime syksynä Perussuomalaisten listalta.

Ilkkalan mukaan Tilan antama varoitus käytännössä nollaa Innoparkin erityistarkastuksen sisällön, koska tilintarkastajien työ ei ole ollut objektiivista. Hän tulkitsee päätöstekstiä siten, että Pricewaterhouse Coopersin tilintarkastajat ovat tehneet raportista juuri sellaisen kuin toimeksiantaja eli kaupunki on halunnutkin.

– Innoparkin maine puhdistui, tämä on hyvä päätös yhtiölle, tulkitsee puolestaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Iisakki Kiemunki.

Kantelu tehtiin sekä erityistarkastuksesta että Innoparkin varsinaisten tilintarkastajien toiminnasta. Tila jakoi kantelun käsittelyn kahteen osaan. Nyt tehty päätös koski ainoastaan erityistilintarkastusta.

Tila kiinnittää varoituspäätöksessään moneen epäkohtaan tilintarkastajien työssä.

Tilintarkastajat ovat todenneet raportissa noudattavansa ISRS 4400 -standardia. Siitä huolimatta he ovat jättäneet kaksi standardiin kuuluvaa kohtaa pois raportista. Maininnat ovat, ettei erityinen tarkastus ole tilintarkastus. Toisena kohtana on, että jos tilintarkastaja olisi tehnyt lisätoimenpiteitä, olisi esille voinut tulla muita seikkoja.

Kari Ilkkala harmittelee hieman sitä, ettei erityistilintarkastusta teetetty aluehallintoviranomaisella. Nyt tilaaja (=kaupunki) määritti Ilkkalan mukaan pilkulleen sen, mitä erityistilintarkastuksella haluttiin selvittää. AVIn tekemänä tällaisia rajoituksia ei olisi ollut.

– AVI ei olisi kysellyt tilaajalta, mitä selvitetään, vaan viranomaisena olisi käynyt asiat asioina läpi ilman kyselyjä tilaajan toiveista.

Kari Ilkkala sanoo näkemyksenään, että nyt ei edes haluttu selvittää mahdollisia henkilökohtaisia vastuukysymyksiä, vaikka siihen oli tarve.

– Vastuukysymykset ratkennevat vain tutkintapyyntöjen kautta.

– Tilintarkastusstandardin mukaan tarkastajat voivat tutkia vain sen mitä tilaaja määrittää. Tässä on ilmeisesti tehty juuri sellainen tarkastus kuin tilaaja on halunnut, Ilkkala analysoi päätöstä.

Sääntöjen mukaan tarkastajat eivät voi tulkita eivätkä tehdä johtopäätöksiä, lausunnossa kerrotaan vain havainnot tilaajan pyytämistä asioista. Tilan päätöksestä käy myös ilmi, että erityistilintarkastuksesta annetusta raportista ei selviä, mihin aineistoon raportissa annetut päätelmät perustuvat.

– Olen osin surullinen, osin vihainen. Tämä päätös kertoo osaltaan myös kaupungin toimintakulttuurista. Samalla voidaan unohtaa ainaiset vetoomukset, että ”tilintarkastajien mukaan”. Eivät tunnu pätevän, Ilkkala pohtii.

Hän arvelee myös, ”ettei Hämeenlinnassa tunnu kukaan vieläkään tietävän mitä korkojohdannaisilla tarkoitetaan”. Tilan päätöksen mukaan erityistilintarkastusraportissa olisi pitänyt tuoda esiin varsinaisen johdannaisten markkina-arvon lisäksi vaihtoehtoisena arvostustapana myös kassavirtalaskelma.

Päivän lehti

2.4.2020