Kanta-Häme Hämeenlinna

Kaksitoista kerrosta kauhua vai komeutta? Ensimmäinen kaavamuutos Hämeensaareen etenee

Kuluu kuitenkin vielä vuosia ennen kuin etukäteen kauhisteltu 12-kerroksinen talokaan nousee Engelinrantaan.
Senaatti-kiinteistön omistamalle maa-alueelle on tarkoitus rakentaa kahdeksan kerrostaloa. Havainnekuva: Tietoa Finland Oy/Tanya Hietamies

Engelinrannan ensimmäisen uuden kerrostalokorttelin suunnittelu etenee. Kaupunkilaiset saavat esittää mielipiteitä tuoreesta asemakaavaehdotuksesta 26. marraskuuta asti.

Paasikiventien tuntumaan, Senaatti-kiinteistöjen omistamalle tontille suunniteltua kerrostalojen rykelmää on kansalaiskeskustelussa arvosteltu. Asemakaavan keväällä valmistuneesta luonnoksesta jätettiin kuitenkin vain yksi mielipide.

Siinä oltiin huolissaan muun muassa kaavan ylisuuriksi katsotuista varauksista asumiseen ja liian korkeasta rakentamisesta. Mielipiteessä ehdotettiin Engelinrantaan kerrostalojen sijaan hiilinielupuistoa.

Kadun puolelta korkein talo olisi 11-kerroksinen

Keskikaupungin asukasyhdistys on esittänyt, että suunnitelmista muuttaa asemaakaavaa luovuttaisiin ja että Paasikiventien varteen rakennettavissa kerrostaloissa voisi olla korkeintaan kolme kerrosta.

Korttelin länsipäähän, moottoritien puoleiseen laitaan, on kuitenkin tulossa 12-kerroksinen talo. Kadun puolelta se olisi 11-kerroksinen. Ylimpään kerrokseen tulisi asukkaiden yhteistiloja ja niistä yhteys alemman kerroksen katolle tulevalle oleskeluterassille.

Arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan kannalta oleellisia yksityiskohtia on esitetty rakennustapaohjeessa.

Rakennusten julkisivut ovat kiviaineisia. Kolmen erisävyisen poltetun tiilen sävyn rinnalla käytetään puhdasta valkoista.

”Maamerkkirakennukseen” tulee näkyvimpänä pidettyyn suuntaan eli Paasikiventielle päin tiiltä ja lasia. Siinä tulee myös olla muusta pohjaratkaisusta poikkeava huippu, jonka massan osia korostetaan, värein, aukotuksin tai eri materiaalein.

Muihin taloihin kerroksia tulee viidestä seitsemään.

Rakentamisen aikataulu riippuu täysin asuntomarkkinoiden vetämisestä

Kaupunginvaltuusto hyväksynee uuden kaavan jo ensi vuoden alussa. Senaatti-kiinteistöillä ei ole vielä rakentamiselle mitään aikataulua, kertoo myyntipäällikkö Asko Taskila.

– Se on täysin kiinni siitä kuinka asuntomarkkina vetää. Joka tapauksessa menee vuosia. Kaksi, viisi vai kymmenen, sitä on mahdoton sanoa.

Senaatti myy rakennusoikeuden todennäköisesti osina. Kerrostalotontteja tulee kahdeksan.

Asemakaavan selostuksen mukaan tavoitteena on, että rakentaminen kestää noin 15–20 vuotta ja että pidempään toteutusaikaan on syytä varautua.

Kortteli rajautuu lännessä Hämeensaarenkujaan, pohjoisessa Paasikiventiehen, idässä Uimarintiehen ja etelässä Hämeensaarentiehen.

Seitsenkerroksiset talot eivät arvion mukaan tukkisi historiallista maisemaa

Museovirasto on lausunut, että aineistoon pitäisi kuulua arvioita korttelin rakentamisen vaikutuksesta kaupunkikuvaan ja kaupungin horisonttiin.

Korttelin rakentaminen vaikuttaa asemakaavan selostuksen mukaan merkittävästi alueen kaupunkikuvaan.

– Rakentaminen tulee sijoittumaan olemassa olevien rakennusten eteen (vaikkakin etäälle), jolloin osalla nykyisistä asukkaista korttelin ympärillä avoimet järvinäkymät peittyvät, selostuksessa lukee.

Kaavan selostuksen mukaan haittaa ei koidu Vanajavedeltä kirkolle päin avautuvalle historialliselle maisemalle, kun korttelin itäreunan rakennukset eivät saa nousta seitsemää kerrosta ylemmäs.

Senaatti-kiinteistöjen omistamalle alueelle aivan Paasikiventien kupeeseen ollaan kaavoittamassa tontit kahdeksalle kerrostalolle. Havainnekuva: Tietoa Finland Oy/Tanya Hietamies

Nykyiset vuokralla olevat yritykset saavat jatkaa vielä

Valtion omistama Senaatti-kiinteistöt katsoi, että tällä hetkellä korttelin tontit eivät ole riittävän tehokkaassa käytössä. Se teki keväällä 2018 kaupungille hakemuksen korttelinsa kaavan muuttamisesta.

Alueella toimivat liikerakennukset – Teboil-Pirttilän huoltoasema, Shellin kylmäasema, Härkälän Konekauppa ja Hesburger – on tarkoitus aikanaan purkaa.

–  Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Kaikkien vuokralaisten kanssa on sovittu toimenpiteet, jotka tehdään kun jossain vaiheessa aletaan rakentaa, Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila sanoo.

Rakennusoikeutta kortteliin tulee yli 20 000 kerrosneliötä. Asukkaita lasketaan mahtuvan neljäsataa.

Pysäköintipaikkoja tulee talojen pohjakerroksiin ja pihakannen alle. Kortteliin mahtuu 171 autopaikasta 112, mutta loput on osoitettava ulkopuolisesta paikoituslaitoksesta.

Areenahankekin vaikuttaa jonkin verran

Asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä myöntää valmistelutekstissään, että Hämeensaareen vireillä olevalla areenahankkeella on isoja vaikutuksia koko alueen yleissuunnitteluun.

Koska areenahanke ei ole vielä täsmentynyt, Senaatin korttelissa katsotaan riittävän tässä vaiheessa ohjeen rakentamisen tavasta. Mahdollinen areena kuitenkin voi vaikuttaa ainakin tonttiliittymiin.

Kaava-asiakirjoista ilmenee, että asuinkorttelin sijainti vilkasliikenteisen Paasikiventien varrella ”asettaa haasteita suunnittelulle melun ja ilmanlaadun suhteen”.

Haittoja on pyritty torjumaan monin määräyksin. Asuntoja ei esimerkiksi saa sijoittaa rakennusten katutasoon.

Pääikkunoiden suuntaamisesta sekä, parvekkeiden sijoittamisesta on tarkat määräykset. Parvekkeita voi sijoittaa Paasikiventien puoleisille julkisivuille vasta kolmannesta kerroksesta ylöspäin ja ne tulee lasittaa.HÄSA

Lue myös: Engelinrannan ensimmäisestä korttelista voi tulla korkeampikin kuin 7 kerrosta (22.9.2018)