Kanta-Häme

Kalantutkimus loppui Evolla

Evon kalantutkimuksen 121-vuotias perinne on käytännössä päättynyt, kun Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL lakkautti Evon toimipaikan vuodenvaihteessa.

– Fyysisesti olemme täällä vielä läsnä vuoden 2014 loppuun, mutta aika kuluu paikan tyhjentämisessä. Uusia tutkimuksia ei pystytä enää aloittamaan, sanoo toimipaikan päällikkö, tutkija Jouni Tulonen.

Lakkauttamista perustellaan säästösyillä. Lammin Evon lisäksi RKTL:n karsintalistalla olivat Kotkan toimipiste ja Muonion toimipaikka.

Henkilöstöä ei irtisanota, vaan yksiköiden toiminta siirretään tutkimuslaitoksen muihin toimipaikkoihin. Evolta siirtyy Tulosen lisäksi kaksi tutkijaa Jyväskylään, kaksi lähtee Helsinkiin. Kenttähenkilöstöä siirtyy Laukaan kalanviljelylaitokselle.

Aiemmin yhtenä vaihtoehtona oli esillä, että toiminta olisi jatkunut parin vuoden siirtymäajan vuokratiloissa Lammin biologisella asemalla. Se olisi ollut Jouni Tulosen mielestä hyvä idea.

– Olisi odotettu siihen asti, kun MTT, Metsäntutkimuslaitos ja RKTL yhdistyvät uudeksi Luonnonvarakeskukseksi 2015. Silloin toimipaikkoja joka tapauksessa rukataan uuteen uskoon, hän sanoo.

Tutkijat järveltä …toimistoon

Eniten Tulosta harmittaa, että työt ovat eräällä lailla siirtymässä järveltä toimistoon. Evon vahvuutena on ollut kenttätutkimus. Sen ovat mahdollistaneet 30 metsäjärveä, joihin tutkijoilla on ollut erityiskalastusoikeus.

Evon pienvesissä on tehty 1800-luvun lopusta lähtien kokeellisia tutkimuksia muun muassa kalakannoista ja niissä tapahtuneista muutoksista.

Kalojen lisäksi myös järvien vedenlaatua on seurattu useiden vuosikymmenten ajan mm. RKTL:n ja Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman yhteistyönä.

– Tällaiset pitkäaikaiset tutkimukset ovat nykyään kerta kaikkiaan epämuodikkaita. Kaikki pitäisi tehdä vuoden projekteina, Tulonen puuskahtaa.

Kuitenkin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon voidaan havainnoida ainoastaan riittävän pitkien seurantajaksojen perusteella.

Säästöt …kyseenalaisia

RKTL:n Evon yksiköllä on ollut hyvät yhteydet moniin yliopistoihin. Sijainti eteläisessä Suomessa on tuonut asemalle lukuisia luonnonvara-alan opiskelijoita kurssikäynneille ja opinnäytetöitä tekemään.

Jouni Tulonen ei näe, että Evon lakkautus edistäisi tutkimuslaitoksen tavoitetta tiivistää yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Rahallisia säästöjäkään lakkauttamisesta ei ole odotettavissa kovin nopeasti. Jouni Tulonen muistuttaa, että muille tutkimusasemille siirtyville työntekijöille tarvitaan työtilat uusissakin paikoissa.

Lisäksi kokeelliseen toimintaan tarvitaan uusia investointeja. Evolla oli muun muassa hyvät tilat kalankäsittelyyn, pyydysten ja muun välineistön säilytykseen ja huoltoon sekä veneiden säilytykseen.

– Kenttäkalusto ja kenttätyöt on tarkoitus siirtää Laukaalle, mutta esimerkiksi pyydyksiä ei voi ottaa täältä mukaan, hän sanoo. (HäSa)