fbpx
Kanta-Häme

Kalastus kielletty patojen tuntumassa

 

Sääjärven reitin neljä sääntelypatoa on muutettu  pohjapadoiksi. Samalla patojen kohdalle on rakennettu kalatiet, jotta muun muassa purotaimenen ja ankeriaan nousu olisi mahdollista.
 
Reitillä on Isojärven padon lisäksi Myllyn pato sekä Kesijärven ja Sääjärven padot. Kesijärven ja Isojärven padot ja kalatiet ovat valmistuneet tänä kesänä, Myllyn ja Sääjärven padot viime kesänä.
 
Erityisesti vesistökokonaisuuden kunnostuksesta hyötyvät vaeltavat lajit, kuten taimen ja ankerias. Kalatiet on suunniteltu siten, että ne toimivat samalla taimenten lisääntymisalueina.
Harvialan osakaskunta teettää vielä kahdelle tien alittavalle rumpupaikalle muutostöitä, jotta niistäkin kala pääsee helpommin nousemaan.                                                                                        
 
– Kunnostamme jokea vielä tänä syksynä  Kiduskoskella, jossa madalletaan liian korkeaksi jäänyttä kynnystä. Sääjärven ja Myllyn padon väliseltä osuudelta raivataan kaatunutta puuta, Harvialan osakaskunnan puheenjohtaja Veijo Lahti kertoo. 
 
Joessa on istutettu purotaimenkanta. Harvialan osakaskunta on kieltänyt kalastuksen joen koskipaikoissa. 
 
– Purotaimenta saa kalastaa perholla joessa, mutta kalastus on kielletty sata metriä patojen ylä- ja alapuolelta.
 
– En ole vielä kaikki koskipaikkoja ehtinyt laputtaa, mutta kaikkiin pätee sama kielto.
 
Joet koekalastetaan
 
Purotaimenta on istutettu jokeen 1990-luvulla. Kanta on säilynyt ja mitä ilmeisimmin lisääntyykin. Pari vuotta sitten sähkökalastus tuotti eri ikäluokkien poikasia Sääjärven alapuolelta. Myös ankerias nousee Vanajavedestä jokea pitkin Sääjärveen.
 
Hämeen kalatalouskeskus aikoo kartoittaa ensi kesänä jalkaisin joen.
 
– Kartoitamme ensi vuonna Sääjärven ja Vanajaveden välisen jokiosuuden. Katsomme, ovatko rannat ryteikköisiä, tai onko joen virtauksessa esteitä, esimerkiksi kiviä. Tarkoitus on tutkia, voisiko joen rannoille raivata perhokalastuspaikkoja, mikä tietysti edellyttää maanomistajien suostumusta, kalatalousneuvoja Petri Mäkinen Hämeen Kalatalouskeskuksesta selvittää.
 
Mäkisen mukaan purotaimenia on paikoin Hämeenlinnan vesissä.
 
– Viime vuonna kävelimme  Renkajoen ja Vuolijoen, jotka sähkökalastetaan tänä kesänä. Tarpianjoen kävelimme tänä kesänä ja ensi vuonna on vuorossa  Teuronjoki. Kaikki kohteet sähkökalastetaan kalakannan määrän ja koostumuksen selvittämiseksi. Esimerkiksi Hauhon Vuolijoen paljastui hienoja virtapaikkoja. 
 
 

Menot