Kanta-Häme

Kallis halpenee ja halpa kallistuu

Reseptilääkkeiden hinnat muuttuvat vuodenvaihteessa.

Rajapyykki kulkee 41 euron reseptilääkkeissä: yli sen maksavat reseptilääkkeet halpenevat ja sitä halvemmat kallistuvat.

Kalleimmat lääkkeet halpenevat jopa satoja euroja, kun taas halvimpien lääkkeiden hintoihin on tulossa vain pieniä korotuksia. Apteekkariliiton mukaan suurin hinnan nousu on 1,40 euroa.

– Kaikkein kalleimpien lääkkeiden hinnoissa lasku voi olla huomattava. Useimmiten hyödyn saaja niissä on kuitenkin Kela, koska nämä lääkkeet ovat usein potilaalle kokonaan korvattavia. Potilas maksaa niistä ainoastaan pienen omavastuuosuuden, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura.

Halpenevat lääkkeet voivat olla esimerkiksi alkuperäisvalmisteita, joille ei ole markkinoilla kilpailevia valmisteita. Lisäksi joukossa on myös joidenkin harvinaisempien sairauksien lääkkeitä, esimerkiksi syöpälääkkeitä.

Kallistuvien lääkkeiden joukkoon kuuluvat muun muassa verenpainepaine- ja kolesterolilääkkeet.

Peura kannustaa ihmisiä jatkossa miettimään, millaisina satseina lääkkeensä apteekista ostavat.

– Yleensä, kun kyseessä on pitkäaikaislääkitys, kannattaa lääkitys ottaa kolmen kuukauden annoksena – jos lääkitykseen ei tule muutoksia.

Lääkekatto laskee 60 eurolla

Uudistus muuttaa myös Kelan ja potilaiden välistä maksuosuutta korvattavissa reseptilääkkeissä. Lääkekustannusten vuosittainen omavastuukatto eli niin sanottu lääkekatto laskee 670 eurosta 610 euroon.

– Koska kalliiden lääkkeiden halpeneminen tuottaa niin suuren hyödyn Kelan kautta yhteiskunnalle, katsottiin, että lääkekattoa voidaan laskea, Peura sanoo.

Kelassa on laskettu, että vuotuisen lääkekaton ylittäneiden määrä kasvaisi noin viidenneksellä. Kun tänä vuonna lääkekaton ylittäneiden arvioidaan olevan noin 160 000, arvioidaan määrän ensi vuonna kipuavan noin 195 000:een.

Eniten lääkekorvauksia maksetaan Kelan tilastojen perusteella iäkkäille eläkeläisille, jotka kuuluvat usein myös alempiin tuloluokkiin.

Lääketaksan uudistus ja lääkekaton alentaminen hyödyttävät potilaita, jotka joutuvat käyttämään kalliita lääkkeitä tai joiden vuosittaiset lääkemenot ylittävät omavastuuosuuden.

– Paljon lääkkeitä käyttävien tilanne paranee, koska lääkekorvauskattoa madalletaan. Uudistuksen häviäjiksi taas voi laskea ne potilaat, jotka sairastavat muutaman kerran vuodessa ja käyttävät halvempia lääkkeitä, summaa Apteekkariliiton talous- ja hallintojohtaja Ilkka Harjula.

Sama hinta apteekista riippumatta

Itsehoitolääkkeiden hintoihin uudistus ei tuo muutoksia.

Hintojen muutokset perustuvat lääketaksan muutokseen, joka tulee voimaan vuodenvaihteessa. Hallitus päätti uudesta lääketaksasta lokakuussa.

Lääkkeet ovat samanhintaisia kaikissa apteekeissa, sillä apteekkien on noudatettava lääketaksaa.

Lääketaksauudistuksen vaikutukset lääkkeiden hintoihin saattavat jäädä kuluttajalta jopa huomaamatta, arvioi Peura. Selkeämmin asiakkaan näkökulmasta ovat nähtävissä neljännesvuosittain tapahtuvat viitehintajärjestelmän muutokset. (HäSa)