Kanta-Häme

Kalmun asuntoalueen suunnittelu pääsee taas vauhtiin

Kevään aikana mitataan jälleen kerran Riihimäen päättäjien kanta Kalmun alueen maiden lunastamiseen. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Kalmun osayleiskaavasta tehdyt valitukset ja pitänyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

Riihimäki haluaa kaavoittaa Kalmuun uutta asuinaluetta alueelle, jossa nyt on yksityisten metsää ja viljapeltoja. Kaupunki on jo lähes kymmenen vuotta ostanut ja neuvotellut maakaupoista maanomistajien kanssa.

Maanomistajat ovat odotelleet KHO:n ratkaisua

– Aika moni on ilmoittanut, että ratkaisee kantansa maakauppaan KHO:n päätöksen jälkeen. Kun ratkaisu on saatu, päästään aloittamaan uusi neuvottelukierros, kertoo kaupungingeodeetti Ari Vettenterä.

Osa maanomistajista kieltäytyy myymästä maataan, joten virkamiehet ja päättäjät ovat jo kahteen otteeseen punninneet lunastusluvan hakemista ympäristöministeriöltä. Kaupunginhallitus otti lunastukseen kielteisen kannan sekä vuonna 2008 että 2013.

Päätösvalta siirrettiin hallitukselta valtuustolle

Kaupungin kanta lunastusmenettelyyn päätetään kaupunginvaltuustossa eikä enää yhdeksänjäsenisessä kaupunginhallituksessa.. Viime syksynä hyväksytty johtosääntömuutos siirsi päätösoikeuden kaupunginhallitukselta valtuustolle.

Kaupunki tavoittelee asemakaavoitusta varten vielä 40 hehtaaria maata. Alueet sijaitsevat Kalmun itäosassa, lähellä moottoritietä.

Ilman näitä maita alueen rakentaminen on hankalaa, sillä muu kaupungin omistama alue sijaitsee Kalmun länsiosissa. Kunnallistekniikan rakentaminen olisi vaikeaa ja kallista.

Teknisen viraston maankäyttöryhmä päättää vielä tammikuussa, valmistellaanko tekniselle lautakunnalle esitys siitä, lähteekö kaupunki hakemaan lunastuslupaa. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto aikaisintaan kesällä. (HäSa)