Kanta-Häme

Kalvolan koulubussifirmalla palkkakiistoja

Kalvolan koulu- ja vammaispalvelujen kuljetukset kilpailutetaan uudelleen, koska koulukyytejä ajavan Kajon oy:n työehtosopimusten noudattamisesta on epäselvyyttä.

Yhtiöllä on palkkakiistoja, joita ainakin yksi Kalvolassa työskentelevä bussinkuljettaja on tämän kevään ajan koettanut ratkaista neuvotteluteitse.

Hämeenlinnan koulukuljetuksista vastaava tilaajapäällikkö Antti Karrimaa vahvistaa, että asia tuli ilmi kevään mittaan ja johti siihen, ettei kuljetuksiin varattua kahden vuoden jatko-optiota käytetty.

– Kyse on tilaajavastuulaista. koska emme saaneet vastausta, millaiset työehtosopimukset yrityksellä on, hän sanoo.

Kaupunki ei voi tilaajana edesauttaa epäsopivaa tai jopa lainvastaista toimintaa.

Bussinkuljettaja Rafael Hellsten kertoo, että Kajon ei ole suostunut maksamaan työehtosopimuksen mukaisia palkkoja. Hän on valmis viemään palkkakiistansa jopa oikeustoimiin asti, jollei työnantaja tule vastaan.

– Työ on muuten mukavaa, mutta palkka on jopa kolmanneksen huonompi kuin työehtosopimuksessa edellytetään, hän sanoo.

Kajon oy:n toimitusjohtaja Jari Kujala sanoo, ettei ”näitä asioita ole hedelmällistä puida julkisuudessa”.

– Olemme palvelleet Hämeenlinnan kaupunkia parhaan kykymme mukaan ja sen mukaan, mitä kilpailutuksen säädöksiin kuuluu, hän sanoo.

Espoossa kotipaikkaansa pitävällä Kajon oy:llä on toimintaa useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Kujala ei osaa sanoa, onko yhtiö mukana toisella kilpailutuskierroksella.

– On ensin nähtävä kilpailutuksen ehdot. Mutta ei ole mitään syytä, miksi emme haluaisi jatkaa yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin kanssa, hän sanoo.

Kalvolassa koululaisten, ikäihmisten ja vammaispalvelujen yhteiskuljetuksia on liikennöinyt Kajon oy:n lisäksi akaalainen Tilausliikenne Jarbus.

Sopimukset liittyvät vuonna 2012 käynnistyneeseen pilottihankkeeseen, jossa eri tilaajayksiköiden kuljetuksia yhdistettiin kustannusten säästämiseksi ja palvelun tehostamiseksi.

Kuljetusten yhteishankintaan liittyi kahden vuoden jatko-optio. Useimmilla muilla reiteillä se käytettiin.

Kajon oy:llä on ollut lähivuosien aikana vastaavia palkkaepäselvyyksiä myös pääkaupunkiseudulla. (HäSa)