Kanta-Häme

Kanakoulun ja moottoritien väliin suunnitellaan kerrostaloja

Toimistokaava vanhentui, asuntoja suunnitelmissa.

Kanakoulun alueelle Virvelintien ja Kanakouluntien risteyksen tuntumaan on tekeillä kaavamuutos, jolla tavoitellaan sinne asuinrakentamista.

Nykyisessä vuodelta 1993 peräisin olevassa kaavassa noin hehtaarin laajuinen alue on osoitettu toimistorakennuksille. Moottoritien varteen rajautuvat tontit ovat kuitenkin tyhjillään ja pusikoituneina.

Äskettäin hyväksytyssä kantakaupungin yleiskaavassa suojellun Kanakoulun ja moottoritien välinen alue on osoitettu kerrostalovaltaiselle asuinrakentamiselle.

 

Nyt Kanakoulun tuntumaan havitellaankin kahta nelikerroksista ja yhtä kahdeksankerroksista asuintaloa. Niiden lisäksi kaavaluonnoksessa on kaksi rivitaloa ja pysäköintialue.

Yhteensä kerrostaloihin tulisi rakennusoikeutta noin 7 200 ja rivitaloihin 780 kerrosneliötä.

Itse Kanakoulu eli entinen siipikarjanhoitokoulu on suojeltu asemakaavalla. Vuonna 1929 valmistunut aumakattoinen rakennus edustaa tuonaikaista klassismia. Talossa toimii nykyään juhla- ja kokoustiloja tarjoava Wisahovi.

Koska muutosalue rajautuu moottoritiehen, tarkoituksena on tehdä suunnittelun edetessä melumallinnus. Sen pohjalta asemakaavaan sisällytetään tarpeelliset määräykset rakennusten äänierityksestä.

Jos kerrostalorakentaminen Kanakoulun ja moottoritien väliin toteutuu, uudet talot toimivat melumuurina Kankaantaan pientaloalueelle päin. Tällä hetkelläkin moottoritien varressa on meluvalli.

 

Kaavamuutosta hakevat alueen omistaja Etelä-Hämeen osuuspankki ja pohjalainen rakennusalan yritys Lakea oy. Kaupunki tekee kiinteistöjen omistajien kanssa maankäyttösopimuksen.

Kaavaluonnos ja muu aineisto on parhaillaan nähtävillä. Marraskuun 29. päivää saakka siihen on mahdollista esittää mielipiteitä. Tavoite on, että valmis asemakaavaehdotus tulisi valtuuston käsittelyyn 2019 syksyllä.

 

Aineisto löytyy osoitteesta http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Kaavat-ja-rakentaminen/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Kanakouluntie-1/