Kanta-Häme

Kannabikselle suopeita nuoria yhä enemmän

Nuorten asenteet kannabista kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi koko 2000-luvun ajan, paljastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemä Kouluterveyskysely.

Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan kaikkein hyväksyvimpiä kannabista kohtaan ovat lukiolaispojat. Heistä liki puolet, 48 prosenttia, hyväksyy sen, että marihuanaa poltetaan silloin tällöin.

Esimerkiksi peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 13 prosenttia hyväksyi kannabiksen satunnaispolton vuonna 2001. Vuonna 2015 vastaava luku oli 29 prosenttia.

Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Se kohdistetaan peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisille sekä ammattioppilaitosten ja lukioiden ensimmäisen sekä toisen vuosikurssin opiskelijoille Suomessa.

Kannabista kokeilleiden määrä ei kuitenkaan ole kasvanut, vaikka ilmapiiri on muuttunut teinien keskuudessa entistä suopeammaksi. Koko 2000-luvun kokeilleiden määrä on pysynyt lähes prosentilleen samana.

Hämeenlinnassa tällä viikolla nuorten suhtautumista kannabikseen ruodittiin Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n järjestämässä koulutuksessa, joka oli suunnattu nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, kuten nuorisotyönohjaajille, lastensuojelun työntekijöille ja opettajille.

Kouluterveyskyselyä ruodittiin tilaisuudessa myös siksi, että se oli ammattilaisten mielestä vain osa totuudesta, koska kaikki eivät välttämättä kerro, käyttävätkö he.

Ehytin koulutussuunnittelija ja kannabisasiantuntija Kim Kannussaaren mukaan käyttö yleistyy varhaisaikuisuuteen saavuttaessa.

– Kaikkein suurin käyttäjäryhmä on 25–34-vuotiaat miehet, joista noin 40 prosenttia on kokeillut tai käyttänyt kannabista, Kannussaari toteaa.

Hänen mukaansa käyttäjien osuus laskee ikäännyttäessä, kun nuorten elämäntilanne vakiintuu ja he alkavat perustaa perheitä.

Riihimäen kaupungin ehkäisevä päihdetyöntekijä Hanna Hänninen kertoo, että ilmapiirin muutos näkyy siinä, miten nuoret puhuvat marihuanasta. Keskustelu on hänen mukaansa muuttunut entistä avoimemmaksi.

– Kannabiksesta uskalletaan puhua enemmän, ja uskalletaan kertoa, jos on kokeiltu. Mielipiteitä puolustetaan avoimesti, ja nuoret uskaltavat ottaa kantaa, Hänninen sanoo.

Hänen mukaansa kannabiksen mahdollisia ongelmakäyttäjiä voi nykyisin jäädä pimentoon siksi, että käytön tunnustamisesta voi seurata rangaistus.

– Jos käytön tunnustamisesta rangaistaan, niin silloin nuori ei kerro, käyttääkö. Se on väärä periaate. Jos tekisin rikosilmoituksen jokaisesta nuoresta, joka kertoo minulle käyttävänsä, niin eihän kukaan tule minulle kertomaan, hän sanoo.

Kannussaaren mukaan nykylainsäädännön rinnalle pitäisi ottaa nykyistä vahvemmin esimerkiksi hoitoon ohjausta ja tukitoimia. Hän pitää kuitenkin nykyistä Suomen lainsäädäntöä riittävänä.

– Käyttö on varsinkin aikuisilla lisääntynyt, ja eihän yhteiskuntamme kestä, että rangaistaan rankaisun päälle. Mieluummin tuetaan niitä, joilla menee huonosti. HäSa

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic