Kanta-Häme

Kannustalo teetti oman selvityksen asuntomessujen palkintotalon liikkumisesta

Kannustalon mukaan Hämeenlinnan asuntomessujen voittajatalo Vihervaara on kunnossa. Yhtiö ilmoittaa, että sen teettämien tutkimusten mukaan havaitut ja mitatut lievät siirtymät eivät aiheuta rakennusteknistä riskiä.

Hämeenlinnan rakennusvalvonta on vaatinut Kannustalolta selvitystä Vihervaaran kunnosta. Kannustalo purki viime vuonna kaupan omakotitalosta.

Kannustalo tilasi Insinööritoimisto TK Koistiselta tarkastuksen asuntomessujen Vihervaara-talosta. Kannustalo toimitti raportin Hämeenlinnan rakennusvalvonnalle heinäkuussa. Yhtiö tiedotti hankkimastaan selvityksestään nyt.

Kannustalon yhteenvedon mukaan terassin puupilareissa ja talousrakennuksen vesikattorakenteissa havaitut siirtyvät ovat mittakaavaltaan niin pieniä, etteivät ne aiheuta rakennusteknistä riskiä. Ne eivät synnytä merkittäviä lisärasituksia puu- ja perustusrakenteille. Raportissa suositellaan terassin puupilareiden sivusiirtymien esteettistä korjausta.

Insinööritoimisto pitää siirtymien todennäköisenä syynä maaperän routimista ja täyttömateriaalien riittämätöntä tiivistystä. Mahdollisia ovat myös perustusvaiheen mittavirheet. Insinööritoimiston mukaan siirtyvät ovat tapahtuneet jo ennen puurungon pystyttämistä. Niillä ei siten ole vaikutusta puurakenteiden liitoksiin eikä verhousrakenteisiin.

Siirtymät… loppuneet

Täyttökerrosten kokoonpuristumista on voinut tapahtua jossain määrin runkojen pystyttämisen jälkeen maakerrosten sulaessa keväällä. Rakennustalven ja kevään jälkeen routiminen ei ole enää aiheuttanut siirtymiä.

Raportissa kerrotaan, että perusmuureissa havaitut vähäiset hiushalkeamat ovat seurausta muun muassa rakenteiden kuivumisesta ja normaaleista lämpöliikkeistä.

Kannustalo otsikoi tiedotteensa: Messuvoittaja Vihervaara on kunnossa. Yhtiön Hämeenlinnan vuoden 2007 asuntomessuille rakennuttama Vihervaara valittiin messujen parhaaksi taloksi.

Talon ostaja riitautti asuntokaupan, kun talosta löytyi erilaisia siirtymiä ja painaumia. Muun muassa terassin pilarit, jotka ovat talon kantavia rakenteita, olivat siirtyneet. Piharakennuksen, jossa on myös yksi asuinhuone, vesikatto tukirakenteineen on painunut silminnähden vinoon. Kun Kannustalo ja ostaja eivät päässeet yksimielisyyteen talon vioista, ostaja haastoi Kannustalon käräjäoikeuteen.

Ostaja vaati Kannustaloa korjaamaan omakotitalon viat. Kannustalo esitti asunnon omistajalle kaupan purkamista.

Kannustalo ilmoittaa, että Vihervaarassa järjestetään syksyn kuluessa julkisia ja yksityisiä näyttöjä, joiden jälkeen talo tulee uudelleen myyntiin. (HäSa)

Menot