Kanta-Häme Riihimäki

Kannustinpalkasta totta kahdessa vuodessa

Ensin uudistetaan organisaatiota, talouden ohjausta ja laaditaan tulosten arviointiin mittaristot.
Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko uskoo vahvasti, että uusi kannustinjärjestelmä synnyttää nykyistä joustavampia, nopeampia ja tehokkaampia tapoja toimia.

Kahden vuoden kuluttua Riihimäellä on valmiina tuloskorttimalli, jonka avulla kaupunki pääsee kannustamaan työntekijöitään tulospalkkioin. Onnistuminen palvelujen kehittämisessä, toiminnan tehostamisessa, talouden tavoitteiden saavuttamisessa punnitaan tuloskorttimallin mittaristolla ja myös palkitaan.

– Ajatusta on esitelty jo pitempään henkilöstöpolitiikan osana ja se on saanut kaikilta kannatusta. Itsekin ajattelen, että olisin näin julkisen puolen työntekijänä ollut iloinen työn kehittämisestä annetusta tulospalkkiosta, sanoo Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri (sd.).

Miia Nahkuri ja kaupunginjohtaja Sami Sulkko korostavat mittariston merkitystä. Tarkoitus on luoda mittaristo, joka ottaa huomioon muutakin kuin rahalla tai numeroilla mitattavia arvoja.

Sami Sulkko kertoo toimintaa tarkasteltavan neljästä näkökulmasta.

– Asiakkaan kokemukset ovat äärettömän tärkeitä. Asiakaspalautetta kerätään ja tyytyväisyyttä kysytään aktiivisesti kehittämisen työkaluksi, Sulkko painottaa.

Asiakastyytyväisyyden ja asiakkaan saaman palvelun mittaaminen ja arviointi on yksi näkökulma, toinen on talouden resurssien ja tulosten arviointi. Kolmanneksi painotetaan henkilöstön toimintatapoja, muutosvalmiutta ja osaamisen kehittämistä. Neljäs painopiste on palvelujen tuotannossa eli prosesseissa ja niiden uudistamisessa.

– Palvelujen sujuvuutta ja uudistumista seurataan. Esimerkiksi lupien käsittelyajat ja yleensä läpivirtausajat kertovat kehityssuunnasta, Sulkko sanoo.

Mittaristot eivät ole yleispäteviä, vaan niitä laaditaan kunkin palvelun ja henkilöstöryhmän tehtävien tarpeisiin.

Tuloskorttimallin uskotaan valmistuvan ensivaiheessa palvelu- ja vastuualuetasolle ja kahden vuoden kuluttua jo koko henkilöstölle. Soveltaminen alkaa vasta mallin valmistuttua kaikille.

Samalla, kun nyt laaditaan tuloskorttimallia mittaristoineen, meneillään on myös kaupungin organisaation ja talousohjauksen iso uudistus. Toimialojen sisäiset toimintamallit uudistetaan.

– Tämä on kokonaisuutena iso muutos ja sen läpivienti kestää vuosia. Se myös kuormittaa ja edellyttää uudenlaisia kannustinmekanismeja. Muutokset eivät tapahdu heti, Sami Sulkko toteaa.

– Hyvät ideat halutaan saada nopeasti toimenpiteiksi. Turhaa byrokratiaa poistetaan ja kannustetaan aktiiviseen oman työn kehittämisotteeseen työyksiköissä.

Kasvavatko henkilöstömenot? Kaupunginjohtaja Sami Sulkko uskoo vahvasti, että uusi kannustinjärjestelmä synnyttää nykyistä joustavampia, nopeampia ja tehokkaampia tapoja toimia. Samalla kustannukset alenevat, jolloin osa säästöistä voidaan käyttää henkilökunnan palkitsemiseen.

Mallilla tavoitellaan strategian toimeenpanon tehostumista ja motivaation sekä toimintakulttuurin kehittymistä.

– Tuottavuuden parantuminen ja talouden sopeutuminen ovat siitä syntyviä tuloksia palvelukokemuksen samalla parantuessa, Sami Sulkko perustelee.

Miia Nahkurikaan ei pelkää palkitsemisen kasvattavan henkilöstömenoja.

– Toisaalta raha ei ole ainoa tavoiteltava asia. Tärkeintä on parantaa entisestään toiminnan laatua ja palveluja, Miia Nahkuri korostaa.

Esimerkki tehostamisesta sähköisten palvelujen käyttöönotolla löytyy jo Riihimäen rakennusvalvonnasta.

Riihimäki on koko maassa ainoa kunta, jossa voi tutkia kaupungin tonttitarjontaa netissä, ostaa tontin sähköisesti ja myös hakea tarvittavat rakennusluvat. Asiakkaan ja kaupungin virkamiesten ei tarvitse kohdata nokakkain kaupantekoprosessissa. HäSa