Kanta-Häme

Kansalaisaloite kuntien käyttämistä perintäyhtiöistä

Janakkalalaiset kunnanvaltuutetut Eeva-Maria Tuominen (ps.) ja Jorma Saarenpää (ps.) ovat jättäneet perintäyhtiöitä koskevan kansalaisaloitteen.

Suurin osa kunnista on ulkoistanut saataviensa laskutuksen ja perinnän yksityisille perintäyhtiöille, esimerkiksi Aktiv Kapitalille, Lindorffille tai Intrum Justitialle.

Aloite vaatii selvitystä siitä, onko kuntien nykyinen menettely lainsäädännön mukaista ja turvaako lainsäädäntö velallisten perusoikeuksien suojan. Niin ikään tulisi selvittää, miten kunnat valvovat perintämenettelyä ja toteutuuko perintäasioita koskeva neuvontavelvollisuus nykytilanteessa.

Voi johtaa kohtuuttomuuksiin

Aloitteessa huomautetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä on paljon asiakkaita, jotka eivät kykene itse hoitamaan asioitaan. Heidän kohdallaan perintä voi johtaa kohtuuttomuuksiin.

Usein kyse on toimeentulotuen asiakkaista, jolloin perimiskustannukset voivat aiheuttaa kunnille itselleen lisämenoja. Kohtuuttoman suuret perintäkulut pahentavat ihmisten ongelmia ja vaikeuttavat niiden hoitamista.

Kansalaisaloitteen tulee saada vähintään 50 000 allekirjoitusta puolen vuoden kuluessa, jotta aloite menee eteenpäin valtiollisissa elimissä. Aloitteen voi allekirjoittaa verkossa. Aloitteisiin pääsee käsiksi osoitteessa kansalaisaloite.fi.

Eeva-Maria Tuominen on aiemmin jättänyt samasta aiheesta myös valtuustoaloitteen. Sen allekirjoittajina oli lisäksi kahdeksan muuta janakkalalaista valtuutettua. (HäSa)

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic