Kanta-Häme

Kansalaisopistojen rahoitusta muutetaan

Hallitus esittää vapaan sivistystyön lain muuttamista. Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvän uudistuksen myötä tiheään asuttujen kuntien kansalaisopistot menettävät niille maksetun 15 prosentin korotuksen.

Uudistuksen myötä Riihimäen kansalaisopisto menettää korotuksen. Tällä ei pitäisi olla suurta vaikutusta opiston kurssitarjontaan, kertoo rehtori Usko Saraneva.

– Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu lupaus, että vastaavasti valtionosuusperusteisia opetustuntimääriä korotetaan. Kompensaation myötä muutoksen pitäisi olla osaltamme kustannusneutraali.

Muutoksella ei ole vaikutusta Vanajaveden opiston rahoitukseen.

Uudistuksen tarkoituksena on lisätä rahoituksen ennakoitavuutta ja ratkaista nykyisen rahoitusjärjestelmän ongelmia. Tavoitteena on varmistaa, että vapaan sivistystyön oppilaitokset myös tulevaisuudessa pystyisivät toteuttamaan laadukasta koulutusta eri puolilla maata.

Esityksen mukaan vaikeasti vammaisille järjestettävää koulutusta tarjoavien kansanopistojen korkeammasta 70 prosentin valtionosuuden määrästä luovutaan. Tällä hetkellä tällaisia kansanopistoja on kaksi. Muutos huomioitaisiin rahoituksessa muulla tavoin kunnes vaikeasti vammaisten koulutuksen rahoitukselle löydetään kestävä kokonaisratkaisu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esitys rahoituksen ja rakenteen uudistamisesta luovutetaan opetus- ja viestintäministeri Kiurulle 11. joulukuuta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta. (HäSa)