Kanta-Häme

Kansallismaisemaan kajotaan vain varoen

Aulangon alueen metsät pyritään hoitamaan niin, että arvokas maisema säilyy ennallaan niin läheltä kuin kaukaakin katsottuna.

Juuri valmistunut Aulangon metsäluonnon hoito- ja käyttösuunnitelma painottaa alueen luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja jopa lisäämistä.

Tämä ei tarkoita sitä, ettei metsiin kajota lainkaan, vaan että puuston elinvoimaisuudesta huolehditaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan.

– Mitään maisemaa merkittävästi muuttavia hakkuita Aulangon metsiin ei ole tulossa, mutta esimerkiksi vanhat, tuholaisten vaivaamat puut kaadetaan laajempien metsätuhojen estämiseksi, kertoo luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulin Linnan Infra -liikelaitoksesta.

Hoito- ja käyttösuunnitelma koskee kaupungin omistamia maita Aulangolla, eli yhteensä noin 380 hehtaaria.

Kaupunki omistaa Aulangolla Aulangonjärven ranta-alueet sekä Aulangonjärven ja Vanajaveden välisen alueen luonnonsuojelualuetta ja hotellin aluetta lukuun ottamatta. Luonnonsuojelualuetta hallinnoi metsähallitus, ja alue on 150 hehtaarin suuruinen.

Aulangolle on tehty vastaavia hoitosuunnitelmia Kaarina Aulinin mukaan jo 1930-luvulta alkaen. Niitä on päivitetty suurin piirtein kymmenen vuoden välein. Edellinen aluetta koskeva suunnitelma on vuonna 1998 valmistunut Aulangon luonnonhoitosuunnitelma.

Vanha suunnitelma on Aulinin mukaan keskittynyt metsänhoidon periaatteisiin. Uudessa suunnitelmassa on otettu huomioon myös Aulangon ulkoilu- ja virkistyskäyttö ja luontoarvot laajemmin.

– Alueen käyttöä ohjaavat myös muut suunnitelmat, jotka koskevat Aulankoakin, eli kaupungin viheralueohjelma ja kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma.

Tavoitteena on säilyttää Aulangon metsäinen maisemakuva ja varmistaa samalla, että ulkoilureittien lähiympäristö on turvallinen ja viihtyisä.

Nopeimmin toteutettavia töitä Aulangolla ovat Aulinin mukaan pienpuuston hoitotyöt ja harvennushakkuut, joita on myös tehty tasaisesti edellistenkin suunnitelmajaksojen aikana.

Niiden avulla turvataan puuston elinvoimaisuutta ja raivataan puille kasvutilaa. Osa arvokkaista luontokohteistakin kaipaa hoitoa, esimerkiksi joillain lehtoalueilla täytyy kaataa kuusia, jotka pyrkivät valtaamaan alaa lehtipuilta.

– Hoitotöitä tehdään eri puolilla Aulankoa, ensi vaiheessa painottuen enemmän Metsä-Aulangon puolelle.

– Kun suunnittelutyö käynnistettiin, Aulangolla tehtiin käyttäjäkysely. Sen mukaan retkeilijät toivoivat vaihtelevuutta eli esimerkiksi sitä, että poluilta avautuisi välillä näkymiä syvälle metsään. Sellaisia on tarkoitus avata paikoitellen, ja väillä metsän annetaan olla tiheää, Aulin kertoo.

Polkujen ja ulkoilureittien turvallisuudesta on tarkoitus huolehtia, eli esimerkiksi huonokuntoiset puut kaadetaan niiden varresta tarvittaessa.

Ratsastusreittien opastusta Aulangolla on tarkoitus täydentää ja kunnostaa. Lisäksi alueen penkkejä kunnostetaan ja uusitaan.

Ulkoilumajan ja Tekosaarten kodat ja Kärmeskallion nuotiopaikka kunnostetaan tarpeen mukaan. Lisäksi Kuusisenkalliolta lisätään opasteita Aulangonjärvelle.

Aulangon työkohteet tulevat puolivuosittain mukaan kulloinkin hyväksyttävään Linnan Infran työohjelmaan.

Aulangon metsäluonnon hoito- ja käyttösuunnitelma on ollut hyväksyttävänä kaupungin elämänlaatulautakunnassa ja yhdyskuntalautakunnassa, ja se menee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Tiistai-iltana Aulangon ulkoilumajan lähistöllä lenkkeillyt Riikka Tulensalo pitää Aulangon luonnonmukaisuudesta.

– Toivon, että Aulangon puustoa tarvitsee harventaa mahdollisimman vähän, hän sanoo. HäSa

Päivän lehti

7.4.2020