Kanta-Häme

Kansallispuiston metsää palautetaan polttamalla luonnontilaan

Liesjärven kansallispuistosta Tammelassa tänään maanantaina nouseva sankka savu ei johdu vapaana riehuvasta maastopalosta, vaan metsän ennallistamisesta polttamalla.

Luonnonhoidollisen polttamisen tarkoituksena on jäljitellä luonnollista kuloa. Polttamalla tuotetaan palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Polttamisen avulla palautetaan aiemmin talousmetsänä ollutta aluetta enemmän luonnontilaisen kaltaiseksi.

Nyt tehtävässä ennallistamispoltossa tavoitteena on epätasainen palojälki, niin että osa poltettavaksi aiotusta metsästä palaa voimakkaammin ja osa lievemmin.

Ennallistava poltto on osa EU:n osittain rahoittamaa PaahdeLIFE-hanketta.

Poltettava alue on pinta-alaltaan kuutisen hehtaaria ja se sijaitsee kansallispuiston pohjoisosassa Kaksvetisen ja Peukalolammen välissä.

Poltettava metsä on noin 50 vuoden ikäistä männikköä. Sitä on harvennettu edellisenä syksynä ja samalla osa puustosta on kaadettu maahan lisäämään palokuormaa.

Polttamisen tarkka ajankohta varmistuu vasta tänään sääolosuhteiden ja erityisesti tuulen perusteella.

Polttotapahtuma kestää arviolta 3-5 tuntia, jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka kunnes se on sammunut. HäSa

Päivän lehti

4.4.2020