Kanta-Häme

Kanta-Häme saanee sopia sotesta Taysin kanssa

Maakuntavalmistelua Kanta-Hämeessä tekevät pitävät hallituksen esitystä ns. päivystysuudistuksesta oikeansuuntaisena.

Eduskunnalle annettu esitys toteaa 12 laajan päivystyksen keskussairaalaa, joihin Kanta-Hämeen keskussairaala ei kuulu.

Muista keskussairaaloista esityksessä todetaan, että niiden tulee sopia työnjaosta oman erityisvastuualueensa (erva) kanssa. Kanta-Hämeen kohdalla se tarkoittaa Taysia.

Samoin todetaan, että ervan kanssa tulee sopia siitä, mitä erikoissairaanhoidon erityisaloja tarvitaan, jotta ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä voidaan järkevästi ylläpitää.

Sote-uudistusta ja maakuntahallintoa rakentavan Oman Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg pitää lakiesitystä oikeansuuntaisena ja toiveita herättävänä.

– Tämä edustaa sitä ajattelua, jota olemme pyrkineet lakiin ajamaan. Eli että linja olisi sopiminen oman erityisvastuualueen kanssa.

Lindberg toivoo, että myös tekeillä oleva järjestämislaki olisi synkroonissa nyt eduskunnalle edenneen päivystysuudistuksen kanssa.

Lakiesitys jättää myös mahdollisuuden poikkeuksiin siinä, mihin ympärivuorokautista päivystystä voidaan järjestää.

Tämä voi Lindbergin mukaan vaikuttaa Kanta-Hämeen sisäiseen tilanteeseen.

– Jos Forssan seutu pystyy esittämään, että se täyttää edellytykset, maakuntavalmistelu voisi lämpimästi tukea poikkeusluvan hakemista.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen on myös tyytyväinen siihen, että lakiesitys on muuttunut luonnosvaiheesta.

– Nyt sinne on kirjattu, että työnjaosta ja palvelurakenteesta voidaan neuvotella erityisvastuualueen eli meidän tapauksessamme Taysin kanssa. Tätä olemme ajaneet koko ajan.

Tällöin on mahdollista esimerkiksi sopia, että Kanta-Hämeen keskussairaalassa päivystävät ainakin ne erityisalat, joita tarvitaan synnytyssairaalan toiminnassa.

Lakiesityksessä ei oteta kantaa siihen, miten paljon synnytyksiä pitää vuodessa olla, jotta synnytyssairaala voi jatkaa toimintaansa. Se määritellään myöhemmin asetuksella.

Tällä hetkellä luku on noin tuhat. Tosin siihenkin esitetään poikkeuksia ainakin vuoteen 2020 asti.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa synnytyksiä on viime vuosina ollut 1 400-1 600. Synnytysosaston toiminnan ei pitäisi jatkossakaan olla Juvosen mukaan vaarassa.

Lindberg kuitenkin protestoi sitä, että asetuksella voitaisiin määritellä tulevien maakuntien itsehallintoon kuuluvia päätöksiä.

– Itsehallintoon kuuluvista asioista tulee säätää laeilla, ei pelkillä asetuksilla. HÄSA

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic